Ghidul ghidului online ghid de relație,

Furnizarea informațiilor de interes public către reprezentanții mass-media nu poate fi condiționată de acreditarea acestora. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Ghidul urmărește, totodată, adoptarea unor măsuri de natură să contribuie la uniformizarea modului de comunicare a informațiilor de interes public de către instituțiile din sistemul judiciar, în funcție de un set de criterii cu privire la procedurile judiciare corecta informare a opiniei publice, buna desfășurare a procesului, prezumția de nevinovăție, conservarea probelor, evitarea presiunii suplimentare în derularea procedurilor etc. Procurorii pot furniza direct mass-mediei date și informații de interes public, în condițiile Ordinului Procurorului General nr. În situații excepționale, purtătorilor de cuvânt li se pot solicita informații și în afara orelor de program.

ghidul ghidului online ghid de relație

Vizualizari: Despre Dispoziţii generale. Structurile de comunicare și purtătorul de cuvânt Reguli aplicabile în procesul penal, în faza de urmărire penală, în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară şi judecată Reguli aplicabile în faza de judecată a procesului penal Reguli aplicabile în procesul civil lato sensu Reguli aplicabile în procedurile disciplinare care îi vizează pe magistraţi CSM CSM a făcut publică forma consolidată a Ghidului privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.

Acestor instituții le revine, totodată, obligația ca, în cadrul activităților prin care se realizează comunicarea cu mass-media asupra problemelor de interes public din activitatea instanțelor și parchetelor, să vegheze să nu fie încălcate alte drepturi recunoscute de legislația internă și internațională protecția vieții private și de familie, prezumția de nevinovăție, imparțialitatea actului de justiție etc.

Ghidul are în vedere indicarea modalităților în care sistemul judiciar poate asigura transparența în comunicarea publică, în condițiile respectării normelor procedurale și fără afectarea drepturilor persoanelor implicate în proces.

ghidul ghidului online ghid de relație

De asemenea, acesta reglementează și unele aspecte practice. Ghidul urmărește, totodată, adoptarea unor măsuri de natură să contribuie la uniformizarea modului de comunicare a informațiilor de interes public de ghidul ghidului online ghid de relație instituțiile din sistemul judiciar, în funcție de un set de criterii cu privire la procedurile judiciare corecta informare a opiniei publice, buna desfășurare a procesului, prezumția de nevinovăție, conservarea probelor, evitarea presiunii suplimentare în derularea procedurilor etc.

La realizarea prezentului Ghid au fost avute în vedere dispozițiile din legislația națională care reglementează domeniul informațiilor de interes public, dreptul la respectarea vieții private și de familie, imparțialitatea actului de justiție și prezumția de nevinovăție, precum și principiile care se desprind din instrumentele juridice internaționale și regionale în domeniile menționate [art.

ghidul ghidului online ghid de relație

Recomandarea 19 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei către statele membre, privind rolul urmăririi penale în sistemul de justiție penală]. Capitolul I. Dispoziții comune pentru Consiliul Superior al Magistraturii, instanțe și parchete Art. Purtătorul de cuvânt este, de regulă, și șeful structurii de comunicare.

ghidul ghidului online ghid de relație

Nu este permis judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate și personalului conex al instanțelor judecătorești și al parchetelor să furnizeze informații privind cauzele deduse judecății sau instrumentate de parchet, aceste persoane având obligația să îndrume solicitanții către structurile de comunicare.

Procurorii pot furniza direct mass-mediei date și informații de interes public, în condițiile Ordinului Procurorului General nr. În situații excepționale, purtătorilor de cuvânt li se pot solicita informații și în afara orelor de program.

ghidul ghidului online ghid de relație

O listă centralizatoare a acestor informații este afișată pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv pe pagina de internet a Ministerului Public. Constituie excepție de la această regulă comunicarea termenelor de judecată, Secțiunea 2 — Atribuții generale ale structurii de comunicare și ale purtătorului de cuvânt Art.

Acreditările reprezentanților instituțiilor centrale de presă la structura de comunicare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii vor fi transmise structurilor de comunicare din teritoriu și reprezintă acreditare și la nivelul acestora.

CSM a aprobat Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

Acreditările reprezentanților din mass-media de la nivel local, înregistrate la structurile de comunicare de la instanțe și parchete vor fi transmise și centralizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Acreditările se acordă pe un an calendaristic și se reînnoiesc la cerere.

ghidul ghidului online ghid de relație

Furnizarea informațiilor de interes public către reprezentanții mass-media nu poate fi condiționată de acreditarea acestora. Ghidul CSM privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media forma consolidată was last modified: februarie 1st, by Universul Juridic Pagina 1 din 5 1 2 3 … 5 » Jurisprudență.

CUM SA ITI IMBUNATATESTI COMUNICAREA IN RELATIA DE CUPLU? 2020