Sina 29 dating amuzant

Fii mereu curioasă să afli ce și cum se întîmplă în jurul tău. Mîrîia amenințător și își arăta dinții. Ina nu apucă să spună nici un cuvînt, că Pit era deja în apa nu mai adîncă de o palmă care aluneca, molcom, deasupra pietrelor. Lîngă ea, se înșirau trei pete negre mai mari și mai mici. La un moment dat, avu o tresărire atît de puternică încît zdruncină întregul curcubeu. Și zîmbea!

Îi dispăru tot capul, ba chiar și o parte din gît. E în stare… Didi se opri din săpat. Cîteva clipe rămase parcă înțepenită în gaura pe care chiar ea o făcuse. Doar coada continua să i se miște într-un ritm vesel. Ieși fără grabă. Botul ei lunguieț îi era plin de pămînt proaspăt. Iar în vîrful botului, un șoarece. Atîrna de coadă, între buzele ei.

Se auzi un rîs ascuțit. Didi o zbughi spre malul rîului, cu vietatea în bot. O urmară, în grabă, Ina și Pit. Depuse șoricelul pe o piatră mare și plată. Apoi se trînti pe burtă, lasîndu-și botul pe labele din față. Îi zîmbea șoricelului.

Ina și Pit pricepură. Șoricelul fusese cel care rîse înainte. Abia cu puțin timp în urmă i-am dat acest nume. E grăbită și jucăușă.

 1. Urmăriți-ne acum
 2. Limita de vârstă pentru întâlniri în pa
 3. Klerksdorp dating

Eu sînt șoricelul Tumba care știe tot! Categoric, pe un șoricel care știe tot nu-l poți contrazice. Trebuie să vă însoțesc, din simplu motiv că numai eu pricep ce spune Didi. Acum trebuie să-mi dezmorțesc puțin oasele. Sînt un dansator recunoscut și apreciat.

Ia priviți. Șoricelul Tumba începu să danseze pe suprafața lustruită a pietrei.

22 de ani în vârstă de 28 de ani

Făcea piruete, salturi, pași laterali, în față, în spate, se înclina, se răsucea, flutura din lăbuțe. Totul pe o muzică doar de el auzită. Didi lătra, din cînd în cînd, ca și cum i-ar fi punctat ritmul. Didi îl lătră, mustrător. Cînd termină, Tumba se înclină, elegant, ca în fața unui numeros public. Ina aplaudă. Ce mai urmează?

Didi se sculă și se mai scutură o dată, zdravăn. Stropii zburau în jurul ei, într-o explozie de culori. Banca se transformase într-un curcubeu răsturnat. O barcă multicolorată legănîndu-se pe apa rîului. Sper că nu ne vom răsturna… - Stai prost la capitolul înot? Tonul destul de ironic al șoricelului, îl înfurie pe Pit. Adică, un animăluț atît de mic, de-a dreptul sfrijit, un nimeni în drum, rîde de el?

O porni, încruntat și hotărît. Ina nu apucă să spună nici un cuvînt, că Pit era deja în apa nu mai adîncă de o palmă care aluneca, molcom, deasupra pietrelor. Înotă, cu repeziciune, pînă la curcubeul transformat în barcă. O distanță de doi, trei pași. Destul ca să-și arate curajul sina 29 dating amuzant aptitudinile de înotător. Șoricelul Tumba sări, ca și împins de-un arc, în spinarea cățelușei. Se prinse de blana ei pătată în trei culori și zise, plin de entuziasm: - Călătoria continuă!

Didi se dădu puțin înapoi. Își luă avînt și, dintr-un salt, fu lîngă Pit, bucuroasă că nu a atins suprafața apei. După ce și Ina ocupă un loc, curcubeul o porni pe firul apei în jos, într-o legănare lină. Malurile erau năpădite de arbuști, de copaci mai mici ori mai mari, de tufe înțepătoare cu mure sălbatică. Trecură pe lîngă curcubeul-barcă, într-o liniște desăvîrșită, cîțiva castori.

Înotau la distanțe perfect egale între ei, purtînd fiecare între dinți cîte un lăstar ori cîte un trunchi subțirel de copac. Ina numără zece castori. Nici unul nu le acordă vreo atenție celor care călătoreau pe rîu cu un curcubeu. Apăru un nou șir de castori. Aceștia purtau în gură cîte o tulpină de porumb, fiecare tăiată cu cea mai mare precizie. Cînd apăru și ultimul castor, Didi lătră de cîteva ori.

Tumba, care rămase pe spinarea cățelușei, se ridică pe lăbuțele din față, chicotind. Salutare, Breb, ce mai faci? Pit izbucni în hohote de rîs. Ina îi făcu semne să se potolească, dar ariciul nu se putea abține. Breb, deschizînd botul, scăpase tulpina de porumb sina 29 dating amuzant începu să salte pe valuri în urma sa. Tînărul castor nu mai pierdu timpul ca să-i răspundă. Se răsuci, ca un titirez, de cîteva ori. Apoi, cu mare repeziciune, precum săgeata în zbor, o porni după tulpina de porumb.

O ajunse și o apucă, ferm, între dinți. Asta am dorit! Să le arăt celor de lîngă mine ce prieten am. Un adevărat campion la înot.

Tînărul castor trecu pe lîngă ei, fără să le mai arunce vreo privire. Evident, era supărat pe șoricelul Tumba. Dar, mai ales, era supărt chiar pe el, pentru că se lăsase așa ușor păcălit. Să-ți treacă supărarea. Dar castorul Breb nici nu tresări. Ca și cum ar fi avut urechile înfundate. Curcubeul transformat în barcă aluneca, lin, pe suprafața apei lipsită de valuri. Soarele învăluia pămîntul într-o pătură călduroasă și pufoasă.

Toți patru se simțiră atinși de moliciune. Pleoapele le coborau încet, ca niște jaluzele lăsate să cadă, ușor, peste ferestre. Un somn dulce și legănat îi cuprinse rînd pe rînd. Se auzea susurul rîului, ca o muzică de vis.

speed ​​dating evenimente orlando fl

Didi adormise cu botul sprijinit pe labele din față. Șoricelul Tumba, pe spatele ei, sforăia subțirel printre firele blănii. Ina își sprijinise capul de curbura curcubeului, iar Pit se adunase lîngă ea, într-un ghemotoc de țepi albi. Primul care se trezi, fu Tumba. Avusese un vis spăimos. Se făcea că soarele se întunecă, dintr-odată, din cauza unui vultur uriaș care plana, cu aripile larg desfăcute, deasupra curcubeului lor.

Ochii vulturului aruncau priviri hrăpărețe mai ales asupra lui. Ghearele îi erau desfăcute, pregătite de atac. Ciocul de oțel avea sclipirile unor cuțite ascuție. Tumba privind spre cer : Hei, treziți-vă! Ina frecîndu-și ochi : Am adormit puțintel, căldura soarelui e de vină… Pit: Ce ai de strigi în halul acesta, Tumba?

Îl speri pe vreunul dintre noi și poate cădea în apă… 18 Epic Tumba arătînd în spre cer : Nu-mi place. Pit: Ce nu-ți place? Tumba: S-a întunecat dintr-odată. Didi lătră afirmativ, de cîteva ori. Ina: E un nor…Un nor mare și negru. Poate vine ploaia. Tumba: S-au grindina. În plină vară, e posibil.

Ina: Atunci, ar fi mai bine să ne adăpostim din timp. Pînă ce sina 29 dating amuzant furtuna. Tumba: Ai dreptate. Șoricelul nici nu apucă bine să rostească ultimul cuvînt, că norul cel mare, gros și întunecat, începu să fiarbă, să clocotească, să mugească precum un taur turbat.

Crescură și valurile în jurul curcubeului, devenind amenințătoare. Vîntul începu să șuiere, răscolind tufișurile și coroanele copacilor de pe maluri. Pit sări în brațele Inei, iar Tumba se prinse, zdravăn, de blana lui Didi.

Adi Sînă, amintiri din copilărie

Cățelușa nu se arăta speriată de norul cel turbat, nici de șuierăturile vîntului. Privea doar mirată în sus, ca și cum ar fi spus, ce v-a apucat taman în toiul zilei, nu puteați aștepta noaptea?

Deodată, chiar din mijlocul norului negru, izbucni un fulger luminos urmat de-un trăznet puternic, de parcă s-ar fi crăpat cerul. Abia atunci Didi tresări, speriată, apoi își înălță botul și scoase un urlet de lup, prelung. Fulgerul căzu în apa rîului, nu departe de curcubeu. În momentele următoare, norul despicat în două, se îndepărtă cu repeziciune. Nu se mai auzi nici un alt trăznet. Soarele își făcu apariția, ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat. Își răsturna, cu dărnicie, coșul cu raze calde.

Totul se liniști în jur. Și freamătul copacilor, și valurile apei… - A fost mai nimic, se grozăvi Pit, coborînd din brațele Inei.

Didi începu sina 29 dating amuzant mîrîie. Privea apa acolo unde căzuse fulgerul. Mîrîia amenințător și își arăta dinții. Ca și cum undeva, în adîncuri, vedea un dușman periculos. O simt pe Dating online în grecia agitată.

Arătă cu mîna acolo unde își ațintise privirile Didi. Apa se ridica și cobora în valuri lipsite de spumă. Ca și cum o vietate se răsucea în adîncuri. Apoi se formă, brusc, un singur val care începu să se rotească, rapid, în jurul curcubeului. Didi, încordată ca un arc, lătra la el, urmărindu-i 19 Conta nr. Lătratul ei era mai tare și mai aspru ca niciodată. Un lătrat agresiv, ca și cum s-ar fi pregătit de atac. Șoricelul Tumba abia se mai putea ține pe spinarea ei.

Din val, brusc, țîșni brusc un șarpe lung, gros, de un verde strălucitor. Fulgerul căzut în apă se transformase în șarpe! Dar Didi continua să latre tot mai tare, tot mai războinic. Șarpele dispăru sub curcubeu. Apăru în următoarea clipă și își încolăci coada de un capăt al curcubeului, iar de celălalt, capul. Șuierînd fioros, începu să clatine curcubeul, într-o parte și într-alta. Trebuie găsită, repede, o soluție, gîndi Ina, nu e timp de sina 29 dating amuzant tratative cu șarpele acesta nervos ori poate doar flămînd.

S-a născut dintr-un fulger și are burta goală. Acesta pricepu imediat. Era un arici cîrcotaș dar isteț. În clipa în care Ina lovi șarpele cu palma sa țepoasă, în partea cealaltă a crucubeului transformat în barcă, Didi își înfigea colții în coada șarpelui.

Nu curse nici un strop de sînge. Prin găurile făcute de țepii lui Pit și de colții lui Didi, ieșiră fîșii de lumină strălucitoare. Ca și cum fulgerul se îmbrăcase în pielea șarpelui. Ori, poate, șarpele pîndea de mult acolo, sub apă, lîngă ei iar cînd fulgerul a căzut din cer, l-a înghițit. Șarpele deschise gura larg, ca și cum ar fi vrut să inspire mai mult aer. O limbă subțire, lungă, bifurcată, țîșni afară și pipăi culorile curcubeului.

Apoi, cu un ultim șuirat, se desprinse de curcubeu, dispărînd în apă. O vreme, nimeni nu rosti un cuvînt. Pînă și Didi încetă cu lătratul, dar rămase în picioare, cu privirile scormonind în apa rîului. Curcubeul își urmă alunecarea lină. Arăta la fel de colorat și strălucitor. Cînd Didi se așeză, din nou, pe burtă, proptindu-și botul pe labele din față, Tumba zise: - Sper că a dispărut, definitiv, balaurul acela… - Șarpe, mormăi Pit, dezlipindu-se de pe palma Inei.

Cu aripi, ne-ar putea urmări și în zbor.

Lee Ji Ah reveals her husband's affair to everyone [The Penthouse Ep 14]

Chiar așa de curajoasă este sina 29 dating amuzant Didi închise ochii. Ironiile ariciului treceau, fără efect, pe la urechile ei. Nu o interesau deloc. Acum trebuia să se odihnească, după agitația cu șarpele acela căzut din senin exact lîngă ei!

Didi visa. Își mișca labele, gemînd încetișor. Nu de durere, ci de încîntare. Se visa, săltînd pe un cîmp cu flori și iarbă înaltă, încercînd să prindă insecte care zburau pe acolo. Se simțeau, toți, puțin obosiți, după spaima trasă și lupta dusă cu șarpele căzut din cer. Sau, poate, nu căzuse din cer. Poate adormise pe fundul rîului, iar fulgerul căzut în apă l-a trezit. Valurile rîului dispărură, pe nesimțite. Albia lui se lărgi. Malurile se îndepărtară. Pe ele crescuseră numeroase sălcii pletoase.

Atît de aproape unele de altele, încît formau un adevărat zid verde. Curcurbeul aluneca foarte încet pe suprafața aproape nemișcată a apei. Era o curbură unde rîul se îngroșase și se potolise atît de mult încît semăna cu un lac. Ici acolo cîte un pește pus pe joacă, sălta spre cer, împroșcînd cu stropi în jurul său.

Soarele continua să încălzească tot mai puternic, ca în miezul unei zile din mijlocul verii. Toropeala le dădea tîrcoale celor patru din curcubeul-barcă. Tumba și Pit închiseră ochii, imitînd-o pe Didi. Un pui de somn, nu strică. Dacă Didi doarme, e clar că mai au de mers pe rîu în jos o bună bucată de vreme.

Ina simți și ea cum sina 29 dating amuzant atinsă de o plăcută moleșeală. Îi reveni în minte chipul bunicului cel șugubăț. Îi zîmbi. Bunicul ei cel vesel, mare iubitor de excursii. Care dispărea, de unul singur, cîteodată și mai multe zile, numai el știa unde.

Spre agitația familiei. Mereu însoțit de aparatul său de fotografiat cu burduf. Înainte de a pleca pentru totdeauna, bunicul îi șoptise: Ina, să nu-ți fie niciodată teamă de necunoscut. Înfruntă-l, cu zîmbetul pe buze.

Necunoscutul îți poate dăuna doar atunci cînd îți este frică de el. Fii mereu curioasă să afli ce și cum se întîmplă în jurul tău. Lumea este plină de miracole, trebuie doar să vrei să le deslușești. Pe mormîntul său crescuse un arbust de-o culoare purpurie. Ca o explozie de pe o planetă misterioasă. Ca un foc într-un apus de soare. Ina își amintea, cu capul sprijinit de curcubeu și cu ochii pe jumătate închiși.

Bunicul ei cu care rîdea adesea. Nu o luase, niciodată, în lungile sale excursii. Făcuseră împreună doar plimbări prin parcuri ori pe dealurile împădurite de la marginea orașului. Ești o fetiță curajoasă, de asta sînt convins, îi spunea el, dar mai trebuie, puțintel, să crești.

Mama ta nu mi-ar da voie să te duc acum cu mine. Printre genele întredeschise, Ina desluși că cineva se apropie pe suprafața apei. Deschise ochii și zîmbi, mirată. Direct spre ea venea o lebădă. Se mișca grațios, ca o balerină.

Ca o dansatoare pe patine. Lebăda se opri lîngă Ina. De sub o aripă zbură, direct spre ea, ceva semănînd cu un cărăbuș cu aripi transparente O zînă! Eu sînt un zîn. Zînul Grigore și nu prea am timp de multe explicații. Ina nu se putu abțină să nu rîde de cîteva ori, ceea ce pe zînul Grigore nu-l supără nici un strop. Era durduliu și avea barbă. Trupșorul lui gros contrasta cu aripile fine, transparente, ca de libelulă. Credeai că există doar zîne pe lume?

Ți-am mai spus, nu am timp de pierdut. De sub cealaltă aripă a lebedei, scoase o oglindă. Era mai mare de două ori cît el. O oglindă. Ai pornit-o într-o aventură pentru care e nevoie de mare curaj. Folosești oglinda asta, cînd o să te întîlnești cu un animal ciudat, fioros și periculos. Că nici nu știi ce e, cocoș ori șarpe ori dragon ori vrăjitor. Îi bagi oglinda în fața mutrei, pricepi?

Dacă își vede mutra, l-ai terminat. Și el se va speria cînd va vedea cum arată. Și-o să crape de ciudă.

dating un sfat de om sagetator

Fiorosul acesta are doar cam o jumătate de metru lungime, explica zînul Grigore. Mic dar afurisit de periculos. Se numește basilisc. Am văzut poze.

Bunicul mi-a adus cartea în dar. Are cap de cocoș, cioc de vultur, aripi de dragon și trup de șarpe cu solzi. Am ședință cu zînele. Ăstea nu au răbdare să aștepte. Sînt mereu în mișcare. Mereu trebuie să facă ceva. Dar în primul rînd, pe aici nu este bine să ne arătăm.

Nici zînele și nici eu. Prin tufișurile dese de pe maluri, se ascund dușmani periculoși. În al doilea rînd, lebăda cu care am venit, e una specială. Cale bună! Zînul Grigore dispăru sub aripa albă.

Lebăda începu să alunece, lin, pe suprafața apei. Fără grabă. Ca într-o plimbare de duminică. Unde-o fi graba despre care vorbea zînul Grigore? În momentul următor, grațioasa pasăre țîșni, ca o săgeată, spre înaltul cerului și dispăru cît ai clipi de cîteva ori.

Editii Integrale

Curcubeul transformat în barcă se mișca cu mare lene, atins și el de căldura moleșitoare. Didi avea un vis agitat. Începu să-și miște tot mai tare labele din față. Precis, visa că sapă o galerie, cu repeziciune, în mijlocul unui cîmp. La un moment dat, avu o tresărire atît de puternică încît zdruncină întregul curcubeu.

Pit, adormit lîngă ea, alunecă în apă. Luat prin surprindere, scoase în țipăt ascuțit, trezindu-i pe toți. Inclusiv pe Didi! Se speriase de brusca alunecare a ariciului și întinse mîna, automat, după el. Dar, ca din senin, cursul apei crescu iar curcubeul-barcă prinse viteză. Începu să-și fluture coada, în timp ce se holba la Pit, ca și cum nu l-ar fi recunoscut. Veselă de parcă cineva o invitase la joacă, Didi sări în apă. Șoricelul Tumba se cățără, cu repeziciune, de pe spatele pînă pe gîtul ei.

Acolop se părinse, zdravăn, de blana-i tricoloră. În apă, Didi devenea întotdeauna sobră. Înotă pînă lîngă Pit, crezînd că trebuie să-l salveze.

 • Biografie[ modificare modificare sursă ] Tony Ciccone și soția sa Joan, în Madonna și-a petrecut întreaga copilărie în Pontiacsuburbie a orașului Detroit.
 • Gheorghiu Adrian G.
 • Dating cineva vs fiind într-o relație
 • A mídia sempre o quis juntos, assim como seus empresários.
 • Если Элвин не хотел общения, сказать ей об этом он должен был .
 • Могу я рассчитывать на ваше сотрудничество.
 • Когда Черное Солнце погибнет, он вновь будет на свободе.
 • Ayi dating blog

Ești mai lungă decît mine, ai șanse să mă întreci. Atunci Didi pricepu. Ariciul alb e un bun înotător, ceea ce o încîntă. Începură un soi de hîrjoană, făcînd valuri spumoase în jurul lor. Înotau în cercuri mai mici ori mai mari, în serpentine, înainte și înapoi, de-a lungul curcubeului.

Pit se dovedea, într-adevăr, pe cît de scurt pe atît de rapid. Călare pe gîtul cățelușei, Tumba îi provoca. Te ții bine. Didica, dă-i bătaie! Te lași întrecută de Pit? Atenție, să nu răsturnați curcubeul.

Ina îi privea, încîntată. Încă nu îl văzuse pe Pit niciodată înotînd. La un moment dat, din stufărișul bogat crecut pe ambele maluri, țîșni ceva în direcția lor. Imediat lîngă mine! Țipătul ei spăimos îi potoli pe cei doi. Pit se agăță de gîtul cățelușei. Un gest inteligent, bine gîndit.

Post navigation

Didi săltă pe curcubeu, dintr-o singură mișcare. De ei se apropia, amenințător, un crocodil nesfîrșit de lung, de culoarea putregaiului cu ochi bulbucați, însîngerați, de parcă-și ieșise din minți, așa, din senin.

suntem întâlniți acum

Ăsta o fi scăpat de la nebuni, vru să comenteze Pit, dar se jd dating show. Cînd crocodilul ajunse la cîțiva metri de curcubeu, Tumba săltă în creștetul cățelușei. Imediat, de parcă cineva l-ar fi băgat în priză, începu să cînte ascuțit și ritmat și să danseze.

Cu tumbe, cu salturi, cu răsuciri, cu pași de dans modern sau clasic, dînd impresia că ar fi avut și o parteneră nevăzută.

Crocodilul cel fioros, lungșerpos, cu solzi de mucegai pe spate, se opri dintr-odată. De uluială, ochii îi ieșiră și mai mult din orbite. Un sfrijit de șoarece țopăie pe creștetul unui cîine, de parcă s-ar afla pe-o scenă în fața unui public numeros!?

Șoricelul Tumba dansa și cînta într-un ritm tot mai trepidant, mai nebun, în timp ce Didi îl suporta, zîmbind. Fălcile enorme, desfăcute larg, încremeniră. Șoricelul Tumba îl lăsase pe crocodil cu gura căscată! Animalul fioros, preistoric și rapace, înțepenise de uimire. Iar Tumba a tot dansat și cîntat, în timp ce curcubeul-barcă se îndepărtă din ce în ce mai mult.

Crocodilul devenea tot mai mic, pînă ce dispăru. Rămase în aceeași poziție și poate nici în ziua de azi nu a mai reușit să-și încleșteze fălcile la loc!

A rămas cu gura căscată, pe bune! Ina se mulțumi să zîmbească, fericită că pericolul a trecut. Nu își imagină cum l-ar fi putut alunga pe acel răpitor pus pe înghițit cam tot ce-i iese în cale. Adică, pe spatele îmblănit al cățelușei Didi. Din nou, soarele golea saci de căldură peste pămînt. Pleoapele se închideaupe nesimțite. Doar Ina își propuse să nu mai doarmă. Nici măcar să nu ațipească. Cineva trebuia să rămînă atent la pericolele care puteau pîndi, ascunse sub luciul apei ori prin vegetația deasă a malurilor.

Oare unde sina 29 dating amuzant duce Didi? Sînt locuri pe unde bunicul a umblat și a făcut fotografii iar Didi e o călăuză? O privi pe cățelușă cu mare drag. Se și întristă puțin. Dacă aș avea-o și dincolo, sina 29 dating amuzant camera mea, își zise Ina. Să ies cu ea la plimbare, să mergem împreună la cumpărături.

Dar Didi făcea parte din lumea aparatului de fotografiat, o lume de vis. Ina oftă adînc apoi zîmbi. Sînt bucuroasă că am cunoscut-o și că acum sîntem împreună…își zise ea, alungîndu-și gîndurile triste. Îmi voi aminti cu drag de ea. Didi, cățelușa tricoloră care zîmbește și în somn! Se auzi un zgomot surd. Ina ciuli urechile. Oare ce să fie? Nu-i plăcea. Suna ca o amenințare surdă.

Oferte speciale recomandate

Curcubeul-barcă începu să alunece din ce în ce mai repede. Zgomotul creștea vertiginos. Era ca o bolboroseală puternică însoțită de vuiet. Ina pricepu. Se apropiau, cu mare viteză, de o cascadă. Pot aluneca în apă. Didi deschise un ochi. O privi pe Ina cît se poate de liniștită. Ca și cum i-ar fi spus, nu te speria, scăpăm noi și de cascadă. Apoi închise ochiul la loc și oftă adînc.

Filtrează după etichetă

Ce ți-e și cu fetițele astea! În ciuda controversei, mesajul acestuia, respingerea rasismului, a fost apreciat; în prezent, continuă să fie considerat unul din cele mai șocante, dar și de calitate, producții video, de public, cât și de publicațiile de specialitate.

Vrei sa fii la curent cu noutatile Alist? În ciuda acestui statut, Anca se păstrează cu picioarele pe pământ și pune mare preț pe valorile umane — caracterul, modestia, sensibilitatea, empatia.

Videoclipul a fost inspirat de filmul expresionist german al lui Fritz Lang Metropolis ; acesta o prezintă pe Madonna pe o serie de trepte, purtând un costum bărbătesc și monoclu, apucându-se de părțile intime, în timp ce bărbați la bustul gol, angajați ai unei fabrici, își trăiesc viața la baza acestora.

Creația avea să fie apreciată pentru puternicul mesaj feminist pe care-l transmite, cântăreața fiind apreciată pentru înlăturarea barierelor sexelor, mulți observând standardul dublu al societății în privința femeii și a bărbatului pe care artista îl prezenta. Când videoclipul piesei a fost lansat, criticile s-au îndreptat și asupra spotului publicitar, cu toate că reclama nu conținea nimic controversat.

Spotul a fost retras de către companie, însa Madonna și-a păstrat cele cinci milioane de dolari câștigate, din moment ce ea și-a respectat partea de contract. Poate pare că am prea multe așteptări de la mine, dar sunt conștientă că sunt capabilă, la fel de mult ca oricealtă persoană, să îmi îndeplinesc obiectivele pe care mi le propun. Cele mai dese întrebări care ți se adresează sunt legate și de felul în care te menții, după șase sarcini.

E mai ușor sau mai greu decât pare? Mai des decât mi-aș dori. Cred că această întrebare este nelipsită din orice interviu, chiar și la voi. Recunosc că primesc destul de multe complimente pe această temă, dar și întrebări cu sina 29 dating amuzant la sfaturile pe care le pot oferi.

datând un tip în vârsta de 30 de ani

Am norocul să fiu înzestrată cu gene bune, dar am și grijă la alimentație, să fie cât mai sănătoasă și echilibrată, am un stil de viață activ, care nu îmi permite să acumulez prea multe kilograme în plus, respectiv copiii care mă țin în priză în permanență. Pentru mine nu pare un efort deosebit ce fac, poate pentru o altă persoană va părea… Ai responsabilități mari, cum ai grijă de tine, în afară de aspectul estetic?

Cum îți menții sănătatea la cote optime și cât de importante sunt vizitele regulate la medic pentru verficarea stării generale de sănătate? După cum bine știți, țin foarte mult la alimentația sănătoasă, fie că vorbim de un consum constant de fructe și legume, alimente bio sau gătit în casă. Nu reușesc să îmi mențin mereu sănătatea la cote optime, drept dovadă anemia cu care mă confrunt de multă vreme și care uneori îmi dă bătăi de cap.

Merg anual la consultațiile de screening specific feminine și la analizele de sânge uzuale. Este mai ușor să previi decât să tratezi, așa că sunt de părere că indiferent de vârstă trebuie să ne îngrijim de aspectul corpului și al sănătății, pentru că nimeni altcineva nu o poate face în locul nostru.

Cred că tuturor ne-a fost greu în această perioadă… În primele luni de pandemie aveam senzația că trăim cu toții într-un haos. Dacă pentru copiii mai mari era ușor să participe la orele de școală, la cei mici era și este încă nevoie de supraveghere.

Nu știu dacă am reușit să le fac un program normal, însă cu siguranță am avut grijă să se odihnească, să mănânce corespunzător. Am încercat să ne adaptăm din mers și nu ne-am supraaglomerat.

Pentru că, de ce să nu recunoaștem, pandemia a fost resimțită puternic și de copii, care au avut nevoie mai multca oricând de răbdare și de înțelegere. Poate nu o să sina 29 dating amuzant credeți, dar o face zilnic.

Nu prin gesturi neapărat mărețe, dar și prin gesturi mici precum un bilețel lăsat pe noptieră, un mesaj romantic sau o melodie pe care mi-o trimite să o ascult când se gândește la mine.

Sau chiar și o banală conversație despre cum a mers ziua fiecăruia înainte de culcare.