Dating monede persane

Astfel, în majoritatea sistemelor economice moderne, monedele având valoarea nominală cea mai mare au valoarea nominală mai mică decât bancnota cu valoarea nominală cea mai mică. I, Bucureşti, , p.

Încercarea de a preciza sursele argintului antic, ariile specifice ale provenienţei sale. Presupune analize nucleare, costisitoare, greu accesibile, dificil de acceptat.

dating monede persane

Stabilirea şi precizarea izotopilor plumbului aliat cu argintul e o metodă posibilă. A fost în acest fel precizată amprenta specifică a minelor de la Laurion şi Siphnos.

dating monede persane

Nu e cunoscută situaţia minereului din regiunea Pangeu sau din zona râului Pactolus de lângă Sardes. Ceea ce e sigur e că argintul persan nu provine de la Laurion sau Siphnos şi că măcar o parte a sa este din acelaşi metal din care au fost realizate unele piese de argint din Aegina.

Astăzi, când deja bancnotele se transformă într-o realitate tot mai desuetă, cedând tot mai mult terenul plăţilor cu cardul, originile monedei tind să devină din ce în ce mai obscure.

Precizarea evoluţiei titlului argintului, a ponderii altor elemente prezente, compararea lor cu datele furnizate de alte monede contemporane din regiune şi încadrarea cronologică a evoluţiei constatate. Analizele XRF sunt utile şi cât de cât accesibile.

dating monede persane

Avem, astfel, în ordine : - A. Lenormant, ; dating monede persane E. Caley, mijloc secol XX ; - N. Gale, W. Gentner, G. Waggoner — amprenta minelor de la Laurion şi Siphnos prin analiza izotopilor plumbului, ; - M. Cowell, ; - A. Barrandon — titlul monedelor argint din Sidon, ; - E. Petac, Gh. Niculescu, Migdonia Georgescu, Argint 1. Alexandru cel Mare se observă doar la emisiunile persane bătute pentru provinciile aramaice sau feniciene.

dating monede persane

Observa continuitatea titlului superior al drahmelor parthice până la finalul Imperiului, în vreme ce tetradrahmele partice bătute la Seleucia au o evoluţie descendentă accentuată a titlului, care o urmează pe aceea a tetradrahmelor bătute în Imperiul Roman la Antiochia. GALE, W. Ag Pb Cu Au Bi După anul Sidonul a fost în situaţia de a face faţă unor mari presiuni financiare persane generate de efortul de război al Imperiului : - prima campanie din Egipt ; - campania din Cipru ; - a doua campanie din Egipt ; - revoltele satrapilor Datames şi Ariobarzanes după anul Constatăm astfel că valorile mici ale argintului obţinute de analizele mai vechi von Bibra, Lenormant sunt confirmate de datele noi Petac, Niculescu, Dating monede persane şi de investigaţiile asupra argintului sidonian şi de încadrarea tuturor acestor evoluţii într-un context politico-militar şi cronologic mai precis, legat de efortul militar dating monede persane al Imperiului Persan şi al sateliţilor lui în primul sfert al secolului al IV-lea a.

dating monede persane

Totodată, am fi tentaţi să rafinăm cronologia propusă de Ian Carradice, grupa monedelor persane datată de acesta între anii fiind mai probabil de situat după anulpână cătreîn contextul alinierii perfecte a titlului monedelor persane la evoluţiile similare înregistrate la Sidon. O analiză extinsă asupra unor serii cât mai largi de monede persane de argint devine în acest context esenţială şi poate decisivă pentru stabilirea unor repere cronologice clare ale acestora din urmă.