Peste 70 de ani

Aparent, poate fi un lucru bun, pentru că sunt multe persoane trecute de vârsta pensionării care au experiență și sunt capabile să lucreze în continuare. Reglementarea propusă nu impune restricții în ceea ce privește obținerea pensiei la împlinirea vârstei standard de pensionare. O măsură corectă era: se acceptă rămânerea în funcție până la 70 de ani, la cerere, cu acordul angajatorului, acord pe bază de criterii de performanță.

Premierul a spus că, în opinia sa, aceasta este soluția optimă.

Actul normativ prevede posibilitatea ca cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în sistemul public de pensii, inclusiv pensiile de serviciu, sau ai sistemului pensiilor militare de stat, de a exercita opțiunea între continuarea activității și încetarea raportului de serviciu.

De asemenea, și cei care sunt deja pensionari trebuie să aleagă.

spania dating online speed ​​dating în macomb mi

Vezi aici proiectul de lege privind pensionarea opțională la 70 de ani și interzicerea cumulul pensiei cu salariul la stat Mai exact, persoanele peste 70 de ani au deja calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari si sistemului pensiilor militare de stat vor avea opțiunea pentru reîncadrarea în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice centrale şi locale sau companiilor de stat, cu condiția suspendării plății pensiei.

Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Având în vedere constrângerile bugetare și reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privința cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislației aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul și o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate exercita opțiunea între pensie și veniturile salariale aferente raportului de muncă, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

traduceți viteza datând spaniolă viteză dating grenoble avis

De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activității este însoțită de suspendarea plății pensiei. Reglementarea propusă nu impune restricții în ceea ce privește obținerea pensiei la împlinirea vârstei standard de pensionare. În acest sens, legea recunoaște salariatului opțiunea exclusivă între încetarea raporturilor prin pensionare sau continuarea activității până la 70 de ani.

bodybuilder dating app dating matematicienii

Salariatul care a exercitat opțiunea pentru continuarea activității se poate pensiona peste 70 de ani înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani. Pensionar de la 70 de ani Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție, și care îndeplinesc condițiile de pensionare pot continua activitatea, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cererea privind continuarea activității se depune la unitatea angajatoare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare.

Publicitate România Mediul de afaceri nu e de acord ca românii să lucreze până la 70 de ani, fără acordul angajatorului SpotMedia. Aparent, poate fi un lucru bun, pentru că sunt multe persoane trecute de vârsta pensionării care au experiență și sunt capabile să lucreze în continuare. Marea problemă este însă că angajatorul nu are niciun cuvânt de spus în această privință.

Persoanele care continuă activitatea pot solicita înscrierea la pensie şi anterior împlinirii vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activității în vederea pensionării se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data de la care persoana solicită pensionarea. De asemenea, actul normativ prevede că persoanele pot exercita opțiunea, la cerere, pentru reluarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă, oricând până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

casual ne întâlnim muddy paws dating

Proiectul de lege propune ca în sistemul public persoanele care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție și care își continuă activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani să poată exercita opțiunea în scris între pensie și veniturile astfel realizate.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie prin neîndeplinirea obligațiilor prevăzute prin acest proiect de act normativ se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

În cazul continuării activității, desfășurării activității, ori a încadrării în condițiile din prezenta lege, angajatorul are obligația să informeze casa de pensii competentă, în termen de 30 de zile calendaristice de la exprimarea opțiunii sau de la data încadrării. Se introduce obligația angajatorilor de a informa casa de pensii competentă cu privire la exprimarea opțiunii salariatului de continuare a activității sau speed ​​dating bochum reîncadrare a pensionarilor, după caz.

Neîndeplinirea acesteia se sancționează contravențional cu amendă.

Actul normativ prevede posibilitatea ca cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în sistemul public de pensii, inclusiv pensiile de serviciu, sau ai sistemului pensiilor militare de stat, de a exercita opțiunea între continuarea activității și încetarea raportului de serviciu. De asemenea, și cei care sunt deja pensionari trebuie să aleagă. Vezi aici proiectul de lege privind pensionarea opțională la 70 de ani și interzicerea cumulul pensiei cu salariul la stat Mai exact, persoanele care au deja calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari si sistemului pensiilor militare de stat vor avea opțiunea pentru reîncadrarea în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice centrale şi locale sau companiilor de stat, cu condiția suspendării plății pensiei. Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Având în vedere constrângerile bugetare și reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privința cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislației aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul și o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate exercita opțiunea între pensie și veniturile salariale aferente raportului de muncă, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Prevederile legii se aplică și persoanelor care pot continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare stabilite prin următoarele legi speciale: - Legea educației naționale nr. Citește pe aceeași temă și.