Datând pe cineva dintr-o altă cultură

Numai în puține cazuri aceleași influențe elenistice au determinat produse deosebite și ușor de distins, cum este de exemplu ceramica pictată celtică și cea daco-getică. În perioada ei de apogeu sec. Lemnul pădurilor transilvane era foarte căutat de greci pentru construcția corăbiilor. Cea mai veche ceașcă dacică cunoscută găsită la Schela Cladovei, lângă Turnu Severin datează din sec.

După mărturiile anticilor dacii înșiși își spuneau dáoi. Hadrian Daicoviciu spunea că această originalitate nu exclude, ci, dimpotrivă, implică acceptarea unor influențe din afară. Dar dacii nu s-au mulțumit cu preluarea unor elemente de cultură materială de la alte popoare. Ei le-au adoptat, le-au transformat și adesea le-au îmbogățit, contopindu-le în creațiile lor tradiționale și făurind o civilizație profund originală.

O astfel de sinteză originală reprezintă și cultura celtică care la rândul ei se bazează pe fondul autohton în care au fost integrate multiple și fecunde influențe grecești, etrusce ori de altă natură, adaptate și prelucrate în manieră proprie.

Whitemenblackwomen.net creează experiențe distractive interracial dating pentru single-uri

Au existat raporturi între cultura daco-getică și cea celtică, intervenite în urma contactului direct în urma instalării celților pe teritoriul Daciei. Pătrunderea celților în spațiile daco-getice a avut loc încă în La Tène -ul vechi, ceea ce înseamnă secolul IV î.

Simbioza daco-celtică se concretizează în înmormântarea în cadrul aceluiași cimitir și într-o serie de împrumuturi de bunuri materiale și spirituale, având ca rezultat final o puternică influențare reciprocă. Este incontestabil că în Europa secolul I î. Hr, în afara statului romancelții și geto-dacii constituiau cele două popoare importante în spațiul european, care atinseseră în dezvoltarea lor materială și social-politică un înalt nivel.

Este de aceea firesc ca între cele două culturi să fie influențări reciproc. De aceea când vorbim despre stadiul culturii geto-dacice, punctele de referire trebuie să le căutăm în cultura celtică. Aportul cercetărilor făcute, mai cu seamă în ultimele 2 decenii, la cunoașterea culturii geto-dacice, au spulberat impresia împărtășită de unii cercetători străini sau românidupă care cultura strămoșilor noștri n-ar fi decât o cultură celtică.

Rolul pe care l-au jucat influențele celtice atât la formarea civilizației de tip La Tène geto-dacică, cât și pe vremea lui Burebistanu poate fi pusă la îndoială, dar aceasta nu înseamnă o celtizare a culturii geto-dacice. Datând pe cineva dintr-o altă cultură se dovedește a fi o cultură originală care, a preluat, pe lângă influențe celtice și multe bunuri din civilizația greceascăfie direct, fie prin intermediul tracilor meridionalila care se adaugă cele romane și celelalte.

Cultura tracilor meridionali reprezintă într-o mare măsură o copiere a civilizației grecești, fără un aport propriu prea substanțial, la care, cu greu se poate sesiza și contribuția elementului autohton. În cazul unor bunuri create sub influențe grecești, de multe ori este foarte greu de știut cui aparțin, pentru că influențele elene s-au exercitat deopotrivă și asupra celților cât și asupra daco-geților.

datând pe cineva dintr-o altă cultură dating pentru peste 40 de ani australia

Numai în puține cazuri aceleași influențe elenistice au determinat produse deosebite și ușor de distins, cum este de exemplu ceramica pictată celtică și cea daco-getică. Deoarece pentru că o vreme Burebista a depus coloniile grecești de pe litoralul de vest al Pontului Euxin și le-a integrat în statul său, a făcut ca influențele acestora să fie cu mult mai puternice decât în cazul celților. Aceste influențe s-au materializat în produse evident superioare de care cultura celtică nu a beneficiat niciodată înainte de ocupația romană.

datând pe cineva dintr-o altă cultură american online dating

Este vorba de cetățile cu ziduri de piatră ecarisată ori de arhitectura sacră. Tehnica zidurilor dacice de factură grecească era evident superioară modalității în care celții își construiau, în aceeași vreme, cetățile. Toate aceste denotă un serios pas înainte, un avans al civilizației daco-getice, favorizat de prezența efectivă și activă a meșterilor greci. Origini[ modificare modificare sursă ] Traciial căror nivel de civilizație și cultură n-a fost egalat în antichitate pe întregul teritoriu european în afara lumii grecești, etrusce și romane decât de civilizația celților, pe care datând pe cineva dintr-o altă cultură unele privințe chiar au depășit-o, erau un popor a cărui forță și cultură s-a bucurat de multă considerație în antichitate.

Vasile Pârvanbazându-se pe diverse descoperiri arheologiceemite teoria conform căreia: " Muzica, religia, medicina populară empirică, artele meșteșugărești dezvoltate de traci erau unanim apreciate de greci și de romani, iar aportul traco-frigian la cultura elenică a fost considerabil: divinități ca DionysosSabaziosSemeleSeirenesSilenusetc.

Dar, în contrast cu tracii dintre Haemus și Marea Egee, care n-au reușit să-și întemeieze o civilizație proprie și o politică a lor, ci serveau numai ca unelte oarbe, mercenari sălbatici, geții, stăpânitorii marelui drum de civilizație al Dunării, de la început își urmăreau o politică a lor și alcătuiau un stat bine închegat, primeau puternice înrâuriri grecești, dar în aceeași vreme ofereau la rândul lor și grecilor și romanilor o consistență spirituală superioară și foarte caracteristică, pe care literatura antică a datând pe cineva dintr-o altă cultură cu mirare și admirație, făcând din geți aproape un popor fabulos, prin vitejia, înțelepciunea și spiritul lui de dreptate.

Triburile denumite "dacice" locuiau pe teritoriul actualei Transilvanii- Bazinul Carpatic - și al Banatuluiiar ale "geților" în câmpia Dunării inclusiv în sudul fluviuluiîn Moldova și Dobrogea de azi.

Cultura și civilizația dacică - Wikipedia

Una și aceeași populație geto-dacă apare la scriitorii greci de obicei cu numele generic de "geți", iar la autorii romani cu denumirea de "daci", pentru prima dată la Iulius Caesar. Dar ipoteza cea mai plauzibilă pare a fi cea care leagă acest nume de dáos, cuvânt care în frigiană limbă înrudită cu limba tracilor înseamnă "lup".

După mărturia lui Strabondacii înșiși își spuneau Dáoi. Acest nume de animal, desigur totemic, explică forma de lup a stindardului dac. Se pare că în prima jumătate a sec. Nu se poate cunoaște data la care aceste ramuri tracice au ocupat ținuturile carpato-dunărene, locuite încă din epoca paleolitică; cert este însă că cei dintâi autori antici care îi menționează îi consideră autohtoni, deci instalați aici din timpul primelor migrații indo-europene, tracice. Geto-dacii s-au desprins din masa triburilor trace, începând să-și contureze un profil de civilizație distinctă, pe la începutul mileniului I î.

Sciții, popor de origine iraniană, au ocupat pe la începutul sec. VII î.

Educatie Inter

III-II î. Contactele stabilite încă din secolul VI î. Dar alături de proprietatea comună funciară exista și proprietatea privată a comatilor, precum și proprietatea privată a regelui, a nobililor și a preoților. Teoretic, pământul aparținea monarhului. Comatilor le rămânea tripla obligație față de stat a plății dărilor, a participării la lucrările publice și a satisfacerii obligațiilor militare.

La prea puținele date transmise de autorii antici cu privire la economia geto-dacilor se adaugă mărturia istoricului got Iordanes sec.

Dio a fost un filosof și rector grec cca 40 -care, proscris de împăratul Domițiana trăit printre geți, lăsând și câteva informații asupra lor. Oricum, atât textele sporadice ale autorilor antici, cât și descoperirile arheologice conduc la concluzia că, sub raportul dezvoltării economice și sociale, civilizația geto-dacilor era mult mai înaintată decât cea, de pildă, a germanilor. Baza economiei o formau agricultura și creșterea vitelor.

Foloseau plugul cu brăzdar și cuțit de fier încă din sec. III î.

datând pe cineva dintr-o altă cultură nu luați în serios

Inventarul uneltelor agricole de fier însuma la acea dată: coase lungi de tip celticseceri, sape, săpăligi, cosoare pentru tăiatul viței de vie, târnăcoape, securi, greble cu șase colți, etc. Geto-dacii cultivau intensiv și vița de vie.

Educatie Inter - ID:5cdefd0

Câțiva termeni dacici legați de această ocupație au rămas până azi în limba română butuc, strugure, curpen. Practicau tot atât de intens albinăritul și, bineînțeles, pescuitul. Creșteau vite cornute, mici și mari; iar rasa de cai foarte iuți ai geților era renumită.

Dacia era vestită și prin bogățiile ei naturale.

Cultura și civilizația dacică

Lemnul pădurilor transilvane era foarte căutat de greci pentru construcția corăbiilor. Din timpuri vechi, dacii foloseau desigur păcura, dar numai cea găsită la suprafață căci dovezi privind extracția păcurii nu există decât din epoca romană. Cu sarea gemă mult folosită atât pentru conservarea peștelui și a cărnii, cât și la argăsitul pieilor geto-dacii făceau un comerț intens, mai ales cu grecii. Meșterii geto-daci lucrau fierul și arama, argintul și aurul. Reducând minereul de cupru la o temperatură de °C și amestecându-l cu cositor obțineau bronzul din care făceau felurite unelte și podoabe.

Exploatau aurul nu numai din aflorismente locurile unde, prin eroziune, roca auriferă apare la suprafațăci și din nisipul aurifer al râurilor de munte. O mare dezvoltare luase prelucrarea fierului; metalurgia fierului a început pe teritoriul României către anul î. În aceste ateliere se confecționau, mai întâi, ustensilele: nicovale masive, ciocane de diferite forme și dimensiuni, datând pe cineva dintr-o altă cultură și ciocane de forjă, pile, clești, dălți.

Apoi, unelte și obiecte de fier servind la prelucrarea lemnului sau în construcții: ferăstraie cu pânză lată sau îngustă, cuie și piroane, topoare, scoabe, cuțitoaie, burghii, tesle, ținte, zăvoare și balamale pentru uși.

Referințe fenomene culturale Ele sunt ansamblul de cunoștințe, mituri, tabuuri și credințe pe care le împărtășesc diferite grupuri sociale. Ele pot fi manifestări ale comportamentului ființei umane ca specie, dar și tradiții, obiceiuri și credințe ale anumitor culturi.

În atelierele geto-dacilor se fabricau și marile cantități de arme necesare unei armate atât de numeroase: lănci și sulițe, săbii drepte și curbate, pumnale, scuturi, vârfuri de sulițe, etc. Apoi, diferite alte articole: lanțuri, compase, sule, cârlige de undițe, foarfeci, lame de brici, frigări mari cu suporturile respective cu doi sau mai mulți dinți, cuțite, etc. Din fier se confecționau și podoabe sau accesorii pentru îmbrăcăminte catarame, paftale, nasturi, fibule, brățări, etc.

Brățări spiralice dacice Dar podoabele erau mai ales din argint. În atelierele argintarilor daci în care s-au descoperit și uneltele meșterilor: nicovale mici, dălți, pile, ciocănașe se lucrau coliere, brățări, inele, fibule, broșe, catarame; de asemenea, piese de harnașament. Existau adevărate centre meșteșugărești, grupând mai multe genuri de ateliere, printre care era și câte un atelier de orfevrărie; dar existau și meșteri argintari ambulanți, care se stabileau temporar în diferite localități mai mici.

Măiestria lor se arăta în piese lucrate cu o fantezie și deosebită finețe: se cunosc încă din secolele IV și III î. Pe întreg datând pe cineva dintr-o altă cultură geto-dacic exista o artă dacică a argintului, generalizată, începând din sec. Obiectele de aur descoperite până acum sunt însă într-un număr foarte mic. Explicația o explicație cel puțin parțială ar putea fi dată de faptul că numai regele avea dreptul să posede obiecte de aur.

Primul rege al marelui stat geto-dac și, probabil că, înaintea lui, și șefii triburilor instituise monopolul regal asupra aurului.

CE SUNT FENOMENELE CULTURALE? - ŞTIINŢĂ

Ceramica[ modificare modificare sursă ] De-a dreptul impresionantă este cantitatea și calitatea ceramicii geto-dacilor, fapt atestat de descoperirile arheologice. Meșterii daci au început să folosească roata olarului din prima jumătate a sec.

Alți cercetători susțin însă că roata olarului ar fi fost folosită pe teritoriul geto-dacilor începând din sec. La geții din Dobrogea și din câmpia de sud a Olteniei și Munteniei, tehnica lucrării ceramicii la roată se constată din secolele VI-V î.

Deși ceramica lucrată cu mâna de geto-daci datează dintr-o perioadă mai veche vasele descoperite la Tariverde datează din sec. Olarii geto-daci au preluat uneori de la meșterii străini unele procedee tehnice, sau anumite forme și motive ornamentale, imitând de pildă cupele grecești app tango dating tipul celor din Delos; dar formele vaselor geto-dace sunt în marea lor majoritate originale.

Și dacă la aceasta se mai adaugă și faptul că ceramica fină, cerută de clienții bogați, mai era uneori și pictată cu motive animale sau vegetale mai rar umanese constată că meșterii olari din Dacia nu erau întru nimic inferiori meșterilor celorlalte popoare antice care la acea dată se aflau pe aceeași treaptă de civilizație.

Ce sunt fenomenele culturale?

Chiar din perioada secolelor V-IV î. Cea mai veche ceașcă dacică cunoscută găsită la Schela Cladovei, lângă Turnu Severin datează din sec. Ornamentația este încă simplă, reducându-se la linii incizate, alveole făcute cu degetul, precum și proeminențe în relief de brâie, butoane, uneori chiar reprezentări schematice de flori sau animale. Formele de bază rămân aceleași, dar cu un număr mare de variante și fără a fi încă pictate cu un mult mai bogat repertoriu ornamental: brâu în relief cu alveole, toarte în cazul cănilor de lux lucrate în torsadă, ornamente lustruite.

Nu este, firește, cazul chiupurilor, a vaselor mari servind la păstrarea proviziilor, îngropate în pământ și atingând chiar o dimensiune de 2,20 m. În perioada ei de apogeu sec. Apar acum, sub influența ceramicii elenistice, vasele pictate: peste angoba vopseaua alb-gălbuie, motive geometrice, mai simple sau mai complicate, elemente vegetale redate fie naturalist fie stilizat, reprezentări niciodată umane de păsări și animale reale sau fantastice.

Culorile folosite sunt de obicei roșul și brunul în diferite nuanțe ; mai rar, galbenul și negrul. Păsările și animalele sunt redate în mișcare sau în repaos, uneori având probabil semnificații simbolice și fiind, poate, angajate într-o compoziție, într-o scenă; dar până în prezent nu s-a descoperit niciun vas întreg care să confirme această presupunere.