30 de ani datând din 90 de ani

Comunicarea Orice nouă emisiune monetară trebuie bine prezentată, şi în timp util, către: public, bănci comerciale şi auto­rită­ţile statului. Întâi a fost trimis la noul departament de Supraveghere Bancară, iar apoi, după un an, Mugur Isărescu l-a desemnat să se ocupe de circulaţia monetară - bancnotele erau vechi, nu aveau elemente de siguranţă, iar copiatoarele tocmai îşi făceau simţită prezenţa în România. Dar activitatea mea în Direcţia Supraveghere Bancară nu a fost de lungă durată, pentru că am fost solicitat de dl.

Întâi a fost trimis la noul departament de Supraveghere Bancară, iar apoi, după un an, Mugur Isărescu l-a 30 de ani datând din 90 de ani să se ocupe de circulaţia monetară - bancnotele erau vechi, nu aveau elemente de siguranţă, iar copiatoarele tocmai îşi făceau simţită prezenţa în România.

La vremea respectivă numai Australia avea aşa ceva. Aceste bancnote erau mai scumpe ca şi cost de producţie, dar rezistau mult mai mult în circulaţie, aproape 10 ani, menţionează el. În noua conducere a BNR a luat tera rising dungeon, de test, să emită o bancnotă aniversară din plastic, de 2. E Bucureşti promoţia am activat anterior 10 ani în sistemul comerţului exterior, pentru ca în decembrie să ajung să urc treptele clădirii vechi a Băncii Naţionale.

Cunoşteam această venerabilă instituţie din cuvintele bunicului meu care în a ieşit la pensie după ani buni lucraţi în Tezaurul central şi mai ştiam că, deşi fusese înfiinţată înabia după mai mult de 40 ani îşi recăpătase, înatributele reale ale unei bănci centrale de emisiune! Cât am lucrat anterior în cadrul Agenţiei Economice de la New York am sprijinit, cu date şi informaţii economice de interes, activitatea Institutului de Economie Mondială din Bucureşti şi am avut deci şi oportunitea să-l cunosc pe noul guvernator Mugur Isărescu.

La prima întâlnire la BNR ştiind că terminasem aceeaşi facultate — Comerţ Exterior m-a întrebat, mai în glumă mai în serios, dacă vreau să lucrez în Direcţia Relaţii Internaţionale, sau la Protocol.

grupul de viteză dating sydney

Eram câţiva economişti doar - dar mai toţi tineri şi dornici să facem treabă bună - să fim, cum îmi şi doream eu, utili, cu întreaga noastră expertiză şi abnegaţie! Îmi aduc aminte de tânărul director Cristian Bichi şi de Ileana Băloiu care îmi devenise din nou colegă, după ce fusesem şi colegi de grupă în facultate. Dar activitatea mea în Direcţia Supraveghere Bancară nu a fost de lungă durată, pentru că am fost solicitat de dl. Bine, se putea pune întrebarea ce să caute un economist specializat în Relaţii Internaţionale la Tezaur?!

Răspunsul îl avea guvernatorul: Să refacem contactele Băncii Naţionale şi Imprimeriei sale în lumea mică fără ghilimeleextrem de restricţionată, a imprimării speciale!

Account Options

Sintagma imprimare specială are în vedere atât bancnotele, cât şi orice alte hârtii de valoare. Protecţia noilor emisiuni monetare, prin introducerea de elemente de siguranţă de nivel mondial, a demarat odată cu noua serie de bancnote, iniţiată înultima emisiune anterioară datând - din punct de vedere al concepţiei grafice şi de siguranţă - din anul !

Dacă am fi rămas la nivelul de protecţie al vechii bancnote de de lei probabil că cei trecuţi de prima tinereţe îşi mai amintesc cum arătau ele în circulaţie în condiţiile exploziei mijloacelor de contrafacere, în special a copiatoarelor color, intrate masiv în România după acea dată, situaţia contrafacerilor ar fi putut deveni extrem de preocupantă atât pentru public, cât şi pentru autorităţile statului.

De mai bine de 20 ani, la Imprimeria BNR nu se mai lucrase la designul bancnotelor în circulaţie şi chiar sistarea imprimării de noi bilete de bancă a fost dispusă de la Cabinetul 2 din clădirea CC al PCR! Pentru cei mai tineri, le stă la dispoziţie o bancnotă veche de lei din colecţia mea, pe care doar un plastic o ţine să nu se destrame!!! Concepţia sa grafică data din!

Şi nu atât concepţia graficii era total depăşită, cât nivelul de protecţie împotriva falsifiicării. La momentulImprimeria BNR pierduse contactul cu lumea imprimă­rii speciale, care includea, atunci ca şi acum, pe lângă imprimeriile speciale în marea lor majoritate deţinute sau având ca şi clienţi exclusiv băncile centrale şi autorităţile de emisiuneproducătorii de hârtie şi suport de imprimare specială, producătorii de cerneluri şi alte produse speciale security items şi, mai nou, producătorii de echipamente de procesare specială a numerarului.

Toţi aceştia, la un loc, atunci ca şi acum, nu treceau de numărul degetelor de la mâini în unele situaţii, cum ar fi cernelurile, chiar de la o singură mână! Dupăla un nou început de drum al său ca bancă de emisiune, Banca Naţională a decis înfiinţarea unui serviciu nou în cadrul Direcţiei Tezaur şi Casierie: Serviciul Siguranţa Valorilor. Acestui nou serviciu i-a revenit sarcina prospectării pieţei imprimării speciale - o piaţă extrem de restrictivă şi specializată, care acoperea imprimarea bancnotelor pentru băncile centrale de emisiune.

Spre deosebire de cazurile de contrafacere a bancnotelor din perioada ultimilor 50 de ani - în majoritatea lor realizate în ţară şi cu mijloace mai mult sau mai puţin artizanale - după anul am asistat, şi în România, la o perfecţionare accelerată a tehnicilor şi metodelor de contrafacere.

O posibilă explicaţie, dar nu singura, ar fi aceea că imediat dupăprin deschidrea spontană către lume a graniţelor României, tehnicile moderne în domeniul copiatoarelor color, al computerelor personale şi 30 de ani datând din 90 de ani metodelor de imprimare litografică au devenit liber accesibile şi la noi. Totala liberalizare a accesului în ţară, pe lângă aspectele pozitive dorite şi aşteptate de noi toţi a reprezentat, în acelaşi timp, şi o deschidere largă a României către lumea interlopă, crima organizată şi fenomenul infracţional internaţionalizat.

30 de ani datând din 90 de ani Naţională a României, prin noul său serviciu Siguranţa Valorilor, a ini­ţiat şi beneficiat totodată de o strânsă cola­borare cu autorităţile române în domeniu, în special cu Brigada de com­batere a crimei organizate din cadrul Po­liţiei Române, în combaterea eficientă a fenomenului contrafacerilor de mo­nedă.

Ca o dovadă a celor de mai sus, pri­mul caz semnificativ de contrafacere, apărut dupăa vizat noua bancnotă de 5. La expertizarea - în cadrul noului serviciu al Băncii Naţionale - a contrafacerilor provenite din Italia, care apăruseră în circulaţie la Timişoara şi Cluj-Napoca, s-a constatat că falsificatorii nu au putut folosi şi nici reproduce cu fidelitate calitatea hârtiei speciale, cernelurile originale, precum şi o serie de elemente de siguranţă cum ar fi filigranul din hârtie specialărespectiv o serie de elemente moderne precum: cerneala specială anticopiere şi liniatura specială antiscanner, introduse tocmai în acest scop la imprimarea bancnotei autentice.

Ca urmare, contrafacerile, deşi bine realizate, au putut fi identificate şi stopate la intrarea lor în sistemul bancar. Din coroborarea ulterioară a datelor deţinute de Poliţia Română, a rezultat că bancnotele fuseseră contrafăcute într-o imprimerie clandestină din Italia, motiv pentru care s-a colaborat cu INTERPOL pentru anihilarea reţelei.

În perioada respectivă, prin inter­mediul sucursalelor Băncii Naţionale a României din teritoriu s-au dispus, cu operativitate, măsuri de întărire a rigurozităţii aplicării metodologiei de verificare a autenticităţii bancnotelor intrate în sistemul bancar.

Banca Naţională a demarat totodată o amplă acţiune de informare nu doar a specialiştilor săi, dar şi a specialiştilor Imprimeriei BNR, care au însoţit delegaţiile BNR prin cele mai importate bănci centrale, imprimerii speciale şi producători de hârtie şi suporturi de imprimare pentru a fi la curent, şi totodată a implementa în noile sale emisiuni, cele mai moderne tehnologii şi sisteme de protecţie monetară.

În toate acţiunile sale, Banca Naţională a cerut şi primit sprijinul — atât cât era posibil - din partea repre­zentan­ţelor României în 30 de ani datând din 90 de ani şi, nu în ultimul rând - al autorităţilor cu atribuţii exprese în combaterea crimei organizate - în mod special al Poliţiei Române.

Nu pot să nu amintesc aici colaborarea excelentă avută atunci cu lucrătorii din BCCO col. Călin Mateescu, şeful brigăzii, col. Petre Albu - adjunct şi de mr.

Toţi eram tineri şi acumulam şi ne perfecţionam Era timpul acumulărilor, dar şi al structurării atribuţiilor şi muncii specifice. În acest context, îmi amintesc discuţiile cu mr.

 • Paranthropus 3—1,2 MAcu speciile P.
 • Întâi a fost trimis la noul departament de Supraveghere Bancară, iar apoi, după un an, Mugur Isărescu l-a desemnat să se ocupe de circulaţia monetară - bancnotele erau vechi, nu aveau elemente de siguranţă, iar copiatoarele tocmai îşi făceau simţită prezenţa în România.
 • Descoperirea radioactivității a introdus un alt factor în calcul.
 • Опустись.
 • Evoluția umană - Wikipedia
 • 5 minute dating nyc

Victor Moga pe tema expertizării bancnotelor suspecte de contrafacere, apărute în sistemul bancar din România. Colegii de la BCCO insistau, la început, ca noi, la Banca Naţională, să expertizăm şi, prin urmare, să eliberăm certificate de expertiză pentru valutele cele mai contrafăcute dolarul USA, în principal. Şi am căutat să le explic că atribuţiile de emitent ale Băncii Naţionale nu ne permit să expertizăm decât În final, bazându-ne pe informaţile de la autoritatea de emisiune FED - unica autoritate în măsură să se pronunţe în legătură cu autenticitatea dolarului USA - am fost de acord că le putem da, formal, pentru buna regulă şi urmărirea penală a cazuisticii lor, înscrisuri privind suspiciuni rezonabile în cazul contra­facerilor acestei bancnote!

Bancnotele fără fir - joaca de copii Un caz aparte a apărut încând a fost semnalată prezenţa în circulaţie a unor bancnote de 5.

Vârsta Pământului

Ca element de siguranţă de bază, prezenţa firului de siguranţă metalic, incorporat în masa hârtiei special, este destinat în principal publicului, pentru verificarea rapidă a autenticităţii. Analizând fenomenul, am realizat că bancnotele erau autentice, firul de siguranţă fiind însă ,extras intenţionat! Colaboratorii noştri din BCCO au investigat fenomenul şi au semnalat că unii studenţi din Iaşi - zona în care apăreau bancnotele fără fir- se jucau, încercând scoaterea firului prin extra­gere forţată… după care o re­puneau în circulaţie!

Deşi numărul de bancnote astfel prelucrate nu era de natură să îngrijoreze — de ordinul câtorva zeci de bucăţi, exista preocuparea încadrării acestora: falsuri sau deteriorate? Conducerea de atunci a direcţiei înclina către o soluţie fermă, de nepreschimbare la valoarea nominal integrală a acestora, în lipsa elementului de siguranţă de bază - firul metalic. Urmare discuţiilor cu Poliţia Română a rezultat că nepreschimbarea bancotelor ar fi fost de natură însă să creeze nemulţumire şi, mai mult, chiar neîncredere în bancnota de 5.

Meniu de navigare

Eu personal am insistat şi - în final - am convins colegii să propunem aprobarea preschimbării bancnotelor fără fir ca fiind deteriorate, dintr-un motiv simplu: bancnota era - în fapt — autentică, iar Banca Naţională, ca emitent, avea obligaţia primirii acesteia spre preschimbare, la valoarea nominală. Joaca studenţilor, deşi stupidă, nu putea afecta dreptul celui care primea ulterior, fără să fie atent, o astfel de bancnotă prelucrată, de a i se restitui integral va­loarea sa nominală. Pe de altă parte, am analizat şi implementat cu producătorul măsurile tehnice necesare ca hârtia specială, care includea firul metalic, să nu mai o permită astfel getroude dating …distracţie!

Nu a durat prea mult timp şi joaca s-a oprit.

28 de ani datând de 18 ani

Prima bancnotă din Europa pe suport de polimer Pe linia practicii celorlalte bănci centrale, şi Banca Naţională a trebuit să ţină pasul cu evoluţia fenomenului contrafacerilor monetare, care s-a carac­terizat printr-o evoluţie constant ascen­dentă, în ritm cu evoluţia tehnologiei şi a metodelor de contra­facere pe plan mondial.

În acest context, putem găsi explicaţia pentru care Banca Naţională a României a fost prima bancă centrală din Europa care a trecut la imprimarea bancnotelor sale pe suport de plastic, în anul bancnota comemorativă cu valoare nominală de 2.

datând pentru că ești singur

Imprimarea specială pe suport de plastic mai exact un polimer fusese iniţiată de Banca de Rezerve a Australiei, dintr-un simplu motiv: bancnota de 10 dolari AUS, imprimată pe suport hârtie şi emisă în anula fost aproape imediat contrafăcută după apariţia sa! Acest fapt i-a determinat să finanţeze un amplu proces de cercetare-inovare a unui alt suport care să fie mult mai greu de dorit chiar imposibil de contrafăcut.

Ca urmare, în anul a fost emisă noua bancnotă de 10 dolari AUS, prima bancnotă din lume pe suport de polimer.

cum să lăsați pe cineva să se întâlnească ușor online

Deşi aceasta era de cca. Pornind de la experienţa Băncii de Rezerve a Australiei în domeniul protec­ţiei monedei sale naţionale, Consi­liul de Administraţie al BNR a apro­bat, în ianuarieiniţierea demersurilor de machetare şi imprimare a unei bancnote comemorative pe suport de polimer. Urmare analizei atente a modului de comportare în circulaţie durabilitate crescutăprecum şi al imposibilităţii practice de contrafacere, ulterior anului toate noile emisiuni de bancnote ale Băncii Naţionale a României au fost imprimate pe suport de polimer.

Eram, 30 de ani datând din 90 de ani să ştim, în cursa cu o altă bancă centrală din sud-estul european! Comunicarea Orice nouă emisiune monetară trebuie bine prezentată, şi în timp util, către: public, bănci comerciale şi auto­rită­ţile statului.

Şi domeniul comunicării infor­maţiilor pertinente privind noile emisiuni ale Băncii Naţionale au reprezentat ceva nou, inedit, pentru noul serviciu Siguranţa Valorilor, care a avut, în mod evident, şi această sarcină: pregătirea în condiţii de confidenţialiate a pliantelor de informare privind noile emisiuni, care să prezinte publicului, în primul rând, principalele elemente de siguranţă împotriva contrafacerilor.

 • Они стараются проследить основные контуры прошлого, но эта работа займет годы.
 • Он был привычен к одиночеству -- даже когда проводил время среди тех, кого называл своими друзьями.
 • Но иного выхода, похоже, просто не .
 • Из поведения робота они не поняли, является ли он пассивным слугой Элвина или действует по собственной воле.
 • Vârsta Pământului - Wikipedia
 • Ce să știi despre întâlnirea unui bibli

În scopul bunei informări a opiniei publice asupra elementelor de siguranţă conţinute de noile emisiuni monetare, din au fost editate periodic de BNR şi distribuite în teritoriu pliante informative care prezentau elementele noi de siguranţă destinate publicului. Iar Banca Naţională, ca bancă de emisiune, şi-a rezervat dreptul de a include şi alte elemente de identificare, unice, care sunt verificate ori de câte ori bancnotele din circulaţie revin din circuitul monetar la sediul său.

Revin şi subliniez că elementele moderne de siguranţă sunt destinate, prioritar, publicului. Acesta trebuie să aibă siguranţa că se află în posesia unei bancnote autentice. Trebuie să aibă încredere că nu se află în posesia unui fals sau contrafacere.

Nu pot să nu amintesc, în acest context, de sprijinul mass-mediei, în ge­ne­ral, al presei specializate, în particular. Toate aceste informaţii se dau, de regulă, exclusiv acestora. În plus, un al treilea nivel de protecţie este rezervat băncii de emisiune: un element sau poate mai multe, pe care doar banca de emisiune îl cunoaşte şi îl identifică la procesarea numerarului ajuns în tezaurul său!

În acest fel, orice bancă sau autoritate de emisiune are siguranţa că în echipamentele sale de procesare se vor opri orice contrafaceri ar fi putut scăpa de atenţia sistemului bancar.

Momentul 1 Iulie Denominarea şi introducerea leului greu Din punctul de vedere al celor care răspund de siguranţa emisiunii monetare, de informarea şi în final de emiterea ş distribuirea în teritoriu a noii emisiuni, efortul uman, logistic şi - nu în ultimul rând, de asigurarea protecţiei transpor­turilor de bancnote ale Băncii Naţionale, a fost — fără falsă modestie - pe măsura răspunderii asumate de conducerea executivă şi Consiliul de Adminstraţie al Băncii Naţionale în 30 de ani datând din 90 de ani întregii ţări.

În acest context, pe lângă eforturile umane şi materiale ale servicului Transport special al Băncii, un cuvânt de apreciere trebuie adresat lucrătorilor Unităţii Speciale de Jandarmi care asigura paza şi protecţia valorilor BNR şi a transporturilor sale de valori, care au colaborat ireproşabil.

gf datând un alt tip

Iar momentul 1 iulie - al acţiunii de lansare a leului greu nu este singular. Unitarea Specială de Jandarmi a BNR a fost înfiinţată exact acum 30 ani, la solicitarea guvernatorului şi a fost aprobată de prim-ministrul Petre Roman, la 23 aprilie H.

Jandarmeria Română, prin această Unitate specială care asigură securitatea sediu­lui central al BNR şi a transpor­turilor sale de valori, prin activi­tatea sa şi a structurii de protecţie a BNR, deţine un bilanţ aparte: zero 0 evenimente deosebite în 30 ani de activitate! Trebuie menţionat totodată că, pentru sediile BNR din teritoriu sucursale şi agenţii tot Jandarmeria Română- prin brigăzile sale teritoriale - are meritul incontestabil al asigurării protecţiei acestora şi al transporturilor săptămânale de valori monetare.

Faţă de cele prezentate, apreciez că - din punctul de vedere al protecţiei monedei naţionale - Banca Naţională a României este pregatită să treacă la pasul următor: adoptarea euro!