Vic zhou dating istoric

Imigranţii albi din Australia au creat un stat alfabetizat, industrializat, politic ÎNTREBAREA LUI YALI 21 centralizat şi democratic, bazat pe uneltele de metal şi pe producţia de ali­ mente, toate acestea în decursul unui secol de colonizare a unui continent pe care aborigenii trăiseră în societăţi tribale de vânători-culegători, fără unelte de metal, cel puţin 40 de ani. Istoriografia antics a privit coloniile grecesti unilateral, ca polisuri ce intereseaza lumea greceasca conceputa ca o unitate ideals, flied s -Ong seams ca existenta si dezvoltarea for era condi- tionata de relatiile cu conducatorii triburilor bastinase. Aceste coliziuni au creat reverberaţii care nu s-au stins încă, persistând activ în unele dintre cele mai frământate regiuni ale lumii de azi.

Desigur, începând cu d. Imperiile cu arme de metal puteau vic zhou dating istoric sau extermina triburi cu arme din piatră sau de lemn. Dar cum s-a ajuns ca lumea să arate aşa cum era în ?

Din nou, putem împinge foarte uşor această întrebare un pas înapoi, făcând apel la istoria scrisă şi la descoperirile arheologice. Până la sfârşitul ultimei ere glaciare, cu aproximativ 11 de ani î. Ritmurile diferite de dezvoltare pe continente diferite, începând cu 11 de ani dating o fată care a fost violată. Hr, au dus la inegalităţile tehnologice şi politice din Spre exemplu, producţia de masă a uneltelor de bronz, care se afla abia la început în Anzii sud-americani în secolele dinainte deera deja obişnuită în unele regiuni eurasiatice cu 4 de ani mai devreme.

Atunci când a fost întâlnită pentru prima oară de exploratorii europeni, în d. Astfel, putem în sfârşit să reformulăm întrebarea privitoare la inegalităţile lumii moderne după cum urmează: De ce a cunoscut dezvoltarea umană rit­ m uri atât de diferite pe continente diferite? Aceste ritm uri diferite reprezintă cel mai răspândit tipar din istorie şi subiectul cărţii mele.

Deşi cartea de faţă este interesată în ultimă instanţă de istorie şi preistorie, subiectul ei nu numai că prezintă interes din punct de vedere academic, dar are o importanţă practică şi politică absolut covârşitoare. Istoria interacţiu­ nilor dintre popoare diferite, este cea care a dat formă lumii moderne, prin cuceriri, epidemii şi genocid. Aceste coliziuni au creat reverberaţii care nu s-au stins încă, persistând activ în unele dintre cele mai frământate regiuni ale lumii de azi.

De exemplu, o mare parte din Africa încă se mai luptă cu moştenirea colo­ nialismului recent. M ulte alte populaţii indigene - cum sunt băştinaşii din Hawaii, Australia, Siberia, Statele Unite, Canada, Brazilia, Argentina şi Chile - au scăzut într-atât de mult ca num ăr din cauza genocidului şi bolilor, încât acum descendenţii invadatorilor le depăşesc cu mult din punct de vedere numeric. Deşi din această cauză nu mai sunt capabile să declanşeze un război civil, ele îşi cer tot mai vehement drepturile.

Pe lângă aceste reverberaţii politice şi economice curente ale unor coliziuni trecute, avem de-a face şi cu reverberaţii lingvistice, în special iminenta dispa­ riţie a majorităţii celor 6 de limbi care au supravieţuit în lumea modernă, acestea fiind înlocuite de engleză, chineză, rusă şi alte câteva limbi al căror num ăr de vorbitori a crescut enorm în ultimele secole.

Una dintre aceste obiecţii este următoarea. Dacă reuşim să explicăm modul în care unele popoare au ajuns să le domine pe altele, nu cumva acest lucru va justifica dominaţia? Nu pare că afirmăm că rezultatul era inevitabil şi, în con­ secinţă, ar fi lipsit de sens să încercăm să schimbăm rezultatul acum? Această obiecţie se bazează pe tendinţa comună de a confunda o explicaţie cauzală cu justificarea acceptării rezultatelor.

Modul în care folosim explicaţiile istorice este o chestiune vic zhou dating istoric de explicaţia propriu-zisă. De aceea încearcă psihologii să înţeleagă ce se petrece în mintea cri­ minalilor şi violatorilor, istoricii se străduiesc să pătrundă natura malefică a genocidului, medicii caută să înţeleagă cauzele bolilor umane. Astfel de cerce­ tători nu doresc să justifice crima, violul, genocidul şi bolile.

Super Little Fanta Heroes Gifted with their ancestors' virtues, the heroes featured in these adventures are these characters: Hercules and his friendly dog Cerberus, Hua Mulan and the friendly eagle Tylli, the Ninja Turtle Dragon, Ulysses--assisted by a Ram and Bear, King David and the cheetah Betsy, the Thief of Baghdad--aided and abetted by his cave lion Yubba, Jerome and the friendly cave cougar Bloody Knife with the buffalo Wapi, the protective Blue Yeti, and two little dinosaurs named Knock and Hit. Lassie Lassie is a Canadian television series which aired from to on YTV in Canada and Sunday nights on the Animal Planet network in the United States, as a modified remake of the original Lassie series about a boy and his faithful dog. Not to be confused with a previous, syndicated follow-up series entitled The New Lassie which aired —, this Canadian-produced Lassie series starred Corey Sevier as year-old Timmy Cabot in the fictional town of Hudson Falls, Vermont. The show was filmed in Quebec by Cinar Inc. In this series' story line, Timmy and his recently widowed mother, Dr.

Nu este această predominanţă doar un fenomen efemer al ultime­ lor secole, pălind acum în în faţa predominanţei Japoniei în Asia de Sud-Est?

De fapt, cea mai mare parte a acestei cărţi se va ocupa de popoare care nu sunt europene. Departe de a glorifica popoarele de origine europeană apuseană, vom vedea că extrem de multe elemente fundamentale ale civilizaţiei vic zhou dating istoric au fost dezvoltate de popoare din alte regiuni ale globului, fiind apoi importate în Europa. După ce mi-am îm părţit viaţa între oraşele din Statele Unite şi satele din Noua Guinee, impresia mea este că aşa-zisele binefaceri ale civilizaţiei sunt de fapt dezechi­ librate.

Spre exemplu, în comparaţie cu vânători-culegătorii, cetăţenii statelor industrializate se bucură de o asistenţă medicală superioară, de un risc redus al decesului prin asasinare, de o durată de viaţă mai mare, însă beneficiază de un sprijin social mult mai redus din partea prietenilor sau a membrilor familiei lărgite. Motivele pentru care am investigat aceste diferenţe geografice dintre societăţile umane nu urmăresc să slăvească un anumit tip de societate în detri­ mentul alteia, ci pur şi simplu înţelegerea celor întâmplate în istorie.

Dar este oare necesară o nouă carte pentru a răspunde întrebării lui Yali?

痞子英雄 - Black & White

Oare nu cunoaştem deja răspunsul? Şi, dacă da, care este acesta? Probabil că explicaţia cea mai simplă presupune implicit sau explicit asu­ marea diferenţelor biologice dintre oameni. Odată cu impunerea teoriei darwiniste, explicaţiile au fost reformulate în termenii selecţiei naturale şi ai descendenţei evolutive.

Teritoriul locuit de geto-daci Incepe, in adevar, sa fie mai bine cunoscut abia de pe la jumatatea secolului al IV-lea te. Citiva ani mai tirziu 1. Pe malul sting al fluviului, dupe memoriile generalului Ptolemeu, fiul lui Lagos, rezumate de Arian Anabasislocuiau geti.

Popoarele primitive din punct de vedere tehno­ logic erau considerate vestigii evolutive ale descendenţei umane din strămoşi de genul maimuţelor. Dezrădăcinarea unor astfel de popoare de către coloniş­ tii societăţilor industrializate a exemplificat teoria darwinistă a supravieţuirii celui mai adaptat.

Odată cu înflorirea ulterioară a geneticii, explicaţiile au fost reformulate din nou, de această dată în termeni genetici.

  1. Dattch dating site
  2. coursera-ddp-shiny/ro_zoozle.ro at master · spujadas/coursera-ddp-shiny · GitHub

Europenii au început să fie consideraţi mai inteligenţi din punct de vedere genetic decât africanii şi, mai ales, decât australienii aborigeni. Astăzi unele segmente ale societăţii apusene repudiază în mod public rasis­ mul.

Totuşi, mulţi occidentali probabil majoritatea! Când vine vorba de aborigenii australieni, chiar şi unii albi educaţi din America, Europa sau Australia sunt de părere că aceştia sunt primitivi în sine. M ultor descendenţi în viaţă ai aborigenilor care au supravieţuit colonizării europene le este greu să reuşească din punct de vedere economic în societatea albă australiană.

Un raţionament aparent imbatabil se derulează după cum urmează. Datând un minor în arizona albi din Australia au creat un stat alfabetizat, industrializat, politic ÎNTREBAREA LUI YALI 21 centralizat şi democratic, bazat pe uneltele de metal şi pe producţia de ali­ mente, toate acestea în decursul unui secol de colonizare a unui continent pe care aborigenii trăiseră în societăţi tribale de vânători-culegători, fără unelte de metal, cel puţin 40 de ani.

Erau două experimente succesive în privinţa dezvoltării umane, desfăşurate într-un mediu natural identic, singura varia­ bilă fiind oamenii care populau mediul respectiv. Ce altă dovadă mai era nece­ sară pentru a conchide că diferenţele dintre australienii aborigeni şi societatea europeană erau generate de diferenţele dintre oameni? Obiecţiile împotriva unor astfel de explicaţii rasiste nu se leagă doar de faptul că sunt refractare, ci şi de acela că sunt greşite.

Nu există dovezi valide care să certifice existenţa unor diferenţe la nivelul inteligenţei umane care să oglindească diferenţele tehnologice.

Oricât ar suna de paradoxal, vom vedea în Capitolul 15 că emigranţii albi din Australia nu sunt demni de meritul care li se atribuie de obicei pentru construirea unei societăţi alfabetizate şi industrializate, cu virtuţile menţionate mai sus. Specialiştii în psihologie cognitivă au depus un enorm efort pentru a cer­ ceta diferenţele de IQ între persoanele cu origini geografice diferite care trăiesc acum în aceeaşi ţară.

Mai exact, numeroşi psihologi americani albi încearcă de mai multe decenii să demonstreze că americanii negri de origine africană sunt din naştere puţin inteligenţi decât americanii albi de origine europeană. Acest fapt dublează dificultă­ ţile eforturilor vic zhou dating istoric testare a ipotezei conform căreia diferenţele intelectuale con­ stituie un substrat al diferenţelor tehnologice.

Din cauza efectelor neîndoielnice ale mediului copilăriei şi ale cunoaşterii dobândite prin educaţie, cercetările psihologilor încă nu au reuşit să stabilească convingător postulata deficienţă genetică din IQ-ul persoanelor non-albe.

vic zhou dating istoric

Perspectiva mea asupra acestei controverse provine din cei 33 de ani de conlucrare cu papuaşii în cadrul societăţii lor autarhice. Fireşte, papuaşii tind să se descurce mai prost în cazul unor sarcini pe care occidentalii au fost educaţi să le execute încă din copilărie, iar papuaşii nu. Pe de altă parte, sunt întotdeauna conştient de cât de prost le par eu papuaşilor atunci când sunt cu ei în junglă, dând dovadă de incompetenţă în cazul unor îndatoriri simple cum ar fi orientarea pe cărările junglei sau ridicarea unui adăpostpentru care ei au fost educaţi de mici, iar eu nu.

Vic zhou dating istoric uşor de recunoscut două motive pentru care impresia mea că papuaşii sunt mai deştepţi decât occidentalii e corectă. Majoritatea europenilor care au rezistat unor infecţii letale au rezistat şi asaltului altor cauze potenţiale de deces, apoi şi-au transmis genele. Astăzi, majoritatea nou-născuţilor din ţările vestice supravieţuiesc infecţiilor fatale, apoi se reproduc, indiferent de gradul de inteligenţă sau de bagajul genetic.

Pe de altă parte, papuaşii au trăit în societăţi în care num ărul membri­ lor era mult prea redus pentru a declanşa epidemii caracteristice populaţiilor dense.

Indivizii inteligenţi au mult mai multe şanse decât cei mai puţin inteligenţi să supravieţuiască într-o societate tradiţională cu o mortalitate ridicată, cum sunt cele din Noua Guinee.

Oricum, rata de mortalitate cauzată de epidemii în societăţile europene tradiţionale avea foarte puţin de-a face cu inteligenţa, presupunând în schimb rezistenţa genetică dependentă de procesele chimice din organism.

Spre exemplu, indivizii cu grupa de sânge Vic zhou dating istoric sau O manifestă o rezistenţă mai mare la vărsatul de vânt decât cei cu grupa de sânge A. Pe lângă acest motiv genetic mai există unul pentru care se poate ca papuaşii să fi ajuns mai deştepţi decât vesticii.

Copiii americani şi europeni moderni îşi petrec o mare parte din timp distrându-se pasiv, la televizor, radio sau cinema, în medie, într-o familie americană obişnuită, televizorul e aprins tim p studiile de potrivire bazate pe abilități din osiris şapte ore pe zi. Spre deosebire de ei, copiii obişnuiţi din Noua Guinee nu au aproape nicio oportunitate pentru acest gen de distracţii, petrecându-şi aproape fie­ care oră a zilei în mod activ, jucându-se sau discutând cu alţi copii sau adulţi.

Aproape toate studiile privitoare la dezvoltarea unui copil pun accentul pe stimulare şi acţiune pentru promovarea dezvoltării, subliniind degenerarea mentală ireversibilă asociată cu stimularea redusă a copilului. Acest efect con­ tribuie, desigur, cu o componentă non-genetică la media superioară a funcţiei mentale, caracteristică papuaşilor.

Asta înseamnă că în privinţa abilităţilor mentale papuaşii sunt probabil superiori occidentalilor din punct de vedere genetic, şi cu siguranţă sunt supe­ riori în privinţa capacităţii de evitare a devastatoarelor dezavantaje legate de dezvoltare cu care se confruntă în prezent majoritatea copiilor din ţările indus­ trializate.

Desigur, nu există niciun fel de indiciu al vreunui dezavantaj inte­ lectual al papuaşilor care ar putea fi utilizat pentru un răspuns la întrebarea lui Yali.

Sweet Relationship 1a English sub

Aceiaşi doi factori, cel genetic şi cel al dezvoltării mentale a copilului, pot diferenţia nu numai papuaşii de occidentali, dar şi vânători-culegătorii şi alţi membri ai societăţilor primitive de societăţile avansate din punct de vedere tehnologic în general. Aşadar, obişnuita presupoziţie rasistă trebuie răsturnată.

De ce europenii, în ciuda posibilului lor dezavantaj genetic şi în tim purile moderne a evidentului dezavantaj în dezvoltarea mentală, au ajuns să producă mai mult cargo?

Lichidare Cd-uri - ID:5c12ce7dc2ed6

De ce au rămas papuaşii în urmă din punct de vedere tehnologic, în ciuda a ceea ce eu consider că reprezintă o inteligenţă superioară? Explicaţia genetică nu este singurul răspuns posibil la întrebarea lui Yali. Un altul, popular mai ales printre locuitorii nordului Europei, invocă presupu­ sele efecte stimulatoare ale climei reci din ţinuturile lor natale şi efectele inhi­ bitoare din climatul tropical, umed-canicular, asupra creativităţii şi energiei umane.

Probabil clima variabilă întâlnită la latitudini ridicate furnizează încer­ cări mai diverse decât constanta climă tropicală. Probabil un climat rece pre­ supune o inventivitate tehnologică sporită pentru a putea supravieţui, deoa­ rece sunt necesare case şi veşminte călduroase, în timp ce la tropice se poate supravieţui cu locuinţe mult mai simple şi fără îmbrăcăminte.

Deşi foarte populară cândva, nici explicaţia de acest tip nu rezistă analizei.

Lichidare Cd-uri

Aşa cum vom vedea mai târziu, popoarele din nordul Europei n-au contribuit cu vreo inovaţie de o importanţă fundamentală la civilizaţia eurasiatică până în urmă cu o mie de ani; pur şi simplu au avut norocul să trăiască într-o zonă geografică unde au putut beneficia de progresele înregistrate în ţinuturile mai calde ale Eurasiei cum ar fi agricultura, roata, scrisul şi metalurgia.

Singurele societăţi nord-americane în care a apărut scrierea au fost cele din Mexic, la sud de Tropicul Cancerului; cea mai veche relicvă ceramică din Lumea Nouă vine de lângă ecuator, în America de Sud tropicală; iar societatea Lumii Noi considerată în general cea mai avansată în materie de artă, astronomie şi în multe alte privinţe a fost clasica societate maya din zona tropicală vic zhou dating istoric Yucatanului şi Guatemala, în primul mileniu d.

Totuşi, un al treilea tip de răspuns la întrebarea lui Yali invocă povestea mea de dating online importanţă a văilor râurilor de la şes într-un climat uscat, în care agricultura foarte productivă depindea de sisteme de irigaţie pe scară largă, acestea presu­ punând la rândul lor o birocraţie centralizată.

Se pare că sistemele de control al apei au fost şi ele asociate cu organi­ zaţiile politice centralizate din alte regiuni ale lumii, inclusiv Valea Indusului, din subcontinentul indian, văile fluviilor Huang He şi Yangtze din China, pla­ tourile maya din America Centrală şi deşertul costal din Peru.

Dar studiile arheologice detailate au demonstrat că sistemele de irigaţie complexe n-au însoţit apariţia birocraţiilor centralizate, ci au urmat, după o perioadă considerabilă.

Asta înseamnă că centralizarea politică a apărut din cu totul alte cauze, facilitând mai apoi construirea unor sisteme de irigaţie complexe. Niciunul dintre evenimentele cruciale prealabile centralizării poli­ tice în acele regiuni ale lumii n-a fost asociat cu văile râurilor sau cu sistemele complexe de irigaţie. Un alt tip de explicaţie trece în revistă factorii imediaţi care le-au permis europenilor să extermine sau să cucerească alte popoare, în special armele, bolile infecţioase, uneltele din metal vic zhou dating istoric produsele, manufacturate.

Această explicaţie este bună, deoarece s-a demonstrat că aceşti factori au fost direct responsabili pentru cuceririle europenilor. Dar şi această ipoteză este incom­ pletă, pentru că nu ne oferă decât o explicaţie bazată pe cauze proxime, identificându-le doar pe acestea. Ea ne invită să cercetăm cauzele mai îndepărtate: De ce europenii, şi nu africanii sau amerindienii, au fost cei care s-au ales cu armele, oţelul şi cei mai teribili viruşi?

Deşi s-au făcut unele progrese în ce priveşte identificarea acestor cauze îndepărtate în cazul cuceririi Lumii Noi de către europeni, Africa rămâne o mare enigmă. Este continentul în care fiinţele protoumane au avut cea mai lungă perioadă de evoluţie, unde este posibil să fi apărut omul modern din punct de vedere anatomic şi unde bolile indigene, ca malaria şi frigurile gal­ bene, i-au decimat pe exploratorii europeni.

Dacă o perioadă tim purie înde­ lungată contează atât de mult, de ce n-au apărut armele şi metalul mai întâi în Africa, permiţând africanilor şi viruşilor acestora să cucerească Europa?

Şi ce a contat atât de mult în cazul aborigenilor australieni, împiedicându-i să depăşească stadiul de vânători-culegători cu unelte de piatră? Cel mai cunoscut exemplu de efort în acest sens îl constituie lucrarea în 12 volume Studiu asupra istoriei, a lui Arnold Toynbee. Autorul s-a interesat în special de dinamica internă a 23 de civilizaţii avansate, dintre care 22 foloseau scrierea şi 19 erau eurasiatice.

A fost mai puţin interesat de preistorie şi de societăţile mai simple, nealfabetizate. Totuşi, rădăcinile inegalităţii din lumea modernă coboară mult mai profund, în adâncimile preistoriei. Toynbee nu şi-a pus întrebarea lui Yali şi nici nu s-a preocupat de ceea ce eu consider că este cel mai larg răspândit tipar al istoriei.

Alte cărţi despre istoria lumii tind în mod similar să se concen­ treze asupra civilizaţiilor eurasiatice avansate din ultimii 5 de ani, parcur­ gând foarte rapid istoria civilizaţiilor amerindiene precolumbiene şi trecând chiar mai rapid peste situaţia restului lumii, cu excepţia câtorva interacţiuni recente cu civilizaţiile eurasiatice. După efortul lui Toynbee, încercările de creionare a unor lanţuri istorice cauzale care să sintetizeze întreaga evoluţie au căzut în dizgraţia majorităţii istoricilor, dat fiind că un asemenea demers ridică o problemă insolubilă.

  • Full text of "Norbert Casteret - Aventuri Sub Pamant"
  • Datând un om pasionat
  • Speed ​​dating glens falls ny
  • Jared Diamond - Virusi, arme si zoozle.ro - zoozle.ro
  • De ce majoritatea m am iferelor mari nu au fost niciodată domesticite?
  • (PDF) Civilizatia Egiptului greco roman Pluta | Trandafir Razvan - zoozle.ro

Geografii ecologi, antropologii culturali, biologii interesaţi în studiul plantelor şi animalelor domesticite şi diverşi cercetători preocupaţi de impac­ tul istoric al bolilor infecţioase au avut contribuţii foarte utile în acest sens. Studiile lor au atras atenţia asupra unor părţi ale unui puzzle universal, dar nu au făcut decât să ofere piesele necesare sintezei generale, absentă ca atare. Aşadar, nu există un răspuns general acceptat la întrebarea lui Yali. Pe vic zhou dating istoric o parte, explicaţiile bazate pe cauze proxime sunt clare: unele popoare au avut arme, viruşi, oţel şi alţi factori care le-au conferit putere politică şi economică înaintea altora, care nu au dispus niciodată de aceşti factori ai puterii.

Pe de altă parte, explicaţiile care folosesc cauzele mai îndepărtate - spre exemplu, de ce uneltele de bronz au apărut foarte tim puriu în unele regiuni eurasiatice, dar târziu şi numai în locaţii restrânse în Lumea Nouă şi niciodată în Australia aborigenă - rămân neclare. Absenţa unor astfel de explicaţii bazate pe cauze mai îndepărtate creează un mare gol intelectual, din moment ce tiparul cel mai larg răspândit în isto­ rie rămâne astfel neexplicat.

Este abso­ lut evident pentru toţi, rasişti sau nu, că popoare diferite au avut o evoluţie diferită în istorie.

Izvoare Privind Istoria Romaniei Vol 1

Statele Unite moderne reprezintă o societate modelată în stil european, ocupând teritoriul amerindienilor şi încorporând descendenţii a milioane de negri africani subsaharieni aduşi ca sclavi în America. Europa modernă nu este o societate modelată de negri africani subsaharieni care să fi adus ca sclavi milioane de amerindieni.

Aceste rezultate sunt complet asimetrice: nu putem spune că America, Australia şi Africa au fost cucerite de europeni în proporţie de! Prin urmare, ar trebui să existe nişte explicaţii clare, fundamentale, nu doar simple detalii referitoare la cine s-a întâmplat să câştige vreo bătălie sau să inventeze cine ştie ce cu câteva mii de ani în urmă. Pare logic să presupunem că tiparul istoriei reflectă diferenţe inerente între indivizii umani.

vic zhou dating istoric

Parvan a demonstrat insa ca singurul teritoriu care corespunde descrierii izvoarelor este stepa Baraganului www. Recent, C. Daicoviciu a sustinut ca stapinirea lui Dromichaites se intindea pe Arges. Argumentelor lui C. Daicoviciu li se poate aduce un puternic sprijin arheologic.

vic zhou dating istoric

In adevar, cimpia dintre Olt si Ialomita, avind ca axa intermediary valea Argesului, este puternic populata in epoca fierului geto-dacic. Cum era firesc, Baraganul, stepa situata la est de Ialomita, avea conditii mai putin favorabile pentru o asemenea dezvoltare.

Ecc, cum scrie Arianin fata lui Alexandru Macedon.

vic zhou dating istoric

In acest sens pare a avea dreptate V. Parvan, propunind identificarea acestuia cu Baraganul nostru. Localitatea Helis, centrul stapinirii lui Dromichaites. Prin intermediul acestora, getii primeau produse grecesti amfore cu vin si ulei, ceramics, vase si alte obiecte de metal si vindeau cereale, vite, miere, sclavi etc. In the first season, Lassie was played by "Howard", an eighth generation collie descended from "Pal", the dog in the original movie Lassie Come Home.

As with all previous Lassie movies and television series beginning with Pal, Howard was owned and trained by Weatherwax Trained Dogs, founded by brothers Frank and Rudd Weatherwax. Midway through production, Cinar replaced Howard with a non-Pal descended dog. Following Lassie fan protests, "Hey Hey", son of Howard and a ninth-generation direct descendent of Pal, was brought in to assume the role of Lassie for the final thirteen episodes of the show.