Npd dating.

Prin urmare există o necesitate de a ajusta datele standard NPD ale bazei de date ANP pentru a reda condițiile actuale de temperatură și presiune la punctul receptor, care sunt în general diferite de condițiile standardizate ale datelor ANP. In this paper, we consider the problem of scheduling n independent jobs with release dates, due dates, and family setup times on m parallel machines Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

NPD Alte traduceri Prin utilizarea ecuațiilor 2.

npd dating

By using equations 2. Pentru o aeronavă specifică, baza de date conține relațiile de referință zgomot-putere-distanță NPD. Curbele NPD pentru tracțiunea inversă nu sunt prezente în baza de date ANP și este prin urmare necesară bazarea pe curbele convenționale pentru modelarea acestui efect.

NPD curves for reverse thrust are not at present included in the ANP databaseand it is therefore necessary to npd dating on the conventional curves for modelling this effect.

npd dating

Prin urmare există o necesitate de a ajusta datele standard NPD ale bazei de date ANP pentru a reda condițiile actuale de temperatură și presiune la punctul receptor, care sunt în general diferite de condițiile standardizate ale datelor Npd dating. There is therefore a need to adjust the standard NPD data of the ANP database to account for the actual temperature and pressure conditions at the receiver point, which are generally different from the normalised conditions of the ANP data.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii npd dating si adaptat la context.

npd dating

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

npd dating

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens.

npd dating

Vezi mai multe exemple.