Efraim grinberg dating

Istorie in documente. Vezi: Basarabia. Basarabia în timpul celui de al doilea război mondial Anghelu l aprecia n mod deosebit pentru gndirea matematic i pentru talentul su n acest domeniu. Istoria Românilor: epoca contemporană.

În această perioadă erau deja editate o serie de lucrări ştiinţifico-populare4, însă pregătirea specialiştilor, capabili să efectueze cercetări ştiinţifice pe problematica Marelui Război pentru Apărarea Patriei, realmente nu avea loc.

În anulodată cu venirea la putere a naţional-comunistului N. Transformarea ştiinţei istorice în instrument ideologic, menit să consolideze regimul dictatorial, exaltarea naţionalismului, introducerea întrebărilor referitoare la realităţile RSSM în agenda de negocieri a Bucureştiului cu Kremlinul, menţionează istoricul-unionist, bineînţeles au stîrnit reacţii din partea oficialităţilor moldave5.

Orientarea confruntativă a istoriografiei române a impus conducerea de partid a Moldovei să le ofere istoricilor posibilitatea de a studia materialele instituţiilor române de ocupaţie şi libera cercetare a documentelor din acea perioadă. Caracterul informativ şi nivelul metodologic al publicaţiilor cu privire la participarea populaţiei Moldovei în Marele Război pentru Apărarea Patriei au crescut considerabil. Acumularea materialelor despre activitatea organizaţiilor PC b din Moldova din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, a devenit o direcţie importantă în activitatea Institutului de Istorie a partidului.

Însă rolul principal în dezvăluirea şi publicarea materialelor documentare despre politica de ocupaţie a României şi despre lupta poporului împotriva invadatorilor, l-a avut colaboratorul Institutului de Istorie al AŞM I. Dezvoltarea acestei problematici el a continuat-o în studiul cuprins în două volume şi dedicat participării României în război împotriva URSS7, dar şi în capitolele unor lucrări de generalizare privind istoria Moldovei8.

Basarabia în al doilea război mondial. IX XI În lucrările sale istoricul a tratat obiectiv exterminarea evreilor. El a dezvăluit şi motivul economic al genocidului — însuşirea proprietăţilor evreieşti de către statul român, funcţionarii acestuia şi burghezia românească.

Informaţii noi cu privire la politica de ocupaţie a României, despre lupta neînarmată ilegalistpatriotică a populaţiei din efraim grinberg dating Moldovei, care pînă la erau parte componentă a RASS Moldoveneşti, au fost prezentate în cartea lui S. VIII Orientarea geopolitică răsăriteană a moldovenilor în ajunul Marelui Război pentru Apărarea Patriei a fost expusă de academicianul A. Manifestările populaţiei împotriva trupelor şi a administraţiei române din 28 iunie, crearea unui organ provizoriu al puterii de stat — Comitetul Revoluţionar Provizoriu din Basarabia, susţinerea transformărilor de ordin politic, economic şi social de către majoritatea populaţiei, i-au permis autorului să interpreteze aceste evenimente ca o prelungire a proceselor revoluţionare, întrerupte de intervenţia română din Analizînd istoriografia RFG19, A.

Cartea conţine cîntece privind începutul războiului, doine de jale despre crimele săvîrşite în Moldova de ocupanţii români şi germani, cîntece alcătuite de moldovenii mobilizaţi în armata română, cîntece şi naraţiuni populare despre lupta partizanilor, participarea moldovenilor la război în componenţa Armatei Roşii, despre întoarcerea din război etc.

Conţinutul culegerii ne permite să judecăm cum s-a răsfrînt războiul şi ocupaţia asupra conştiinţei de masă a moldovenilor şi ne confirmă convingerea că în acea perioadă poporul moldovenesc, fără îndoială, era de partea URSS Rusiei.

Mobilizarea politică a populaţiei multinaţionale a Moldovei în lupta patriotică, după cum reiese din toată literatura consacrată războiului, avea la bază criterii civice şi nicidecum etnice.

Un indice al veridicităţii rezultatelor ştiinţifice obţinute de istorici este refuzul istoriografiei române de a contesta concluziile enunţate. Cu toate acestea însă, dincolo de atenţia istoricilor au rămas chestiunile legate de exterminarea ţiganilor şi specificul politicii naţionale a României atît faţă de moldoveni, cît şi faţă efraim grinberg dating ruşii, ucrainenii, găgăuzii, bulgarii din Moldova, participarea Bisericii române la înfăptuirea politicii de ocupaţie.

  • Moldova in anii celui de-al Doilea Razboi Mondial - zoozle.roov - zoozle.ro
  • И снова Хилвар встретил его за порогом дома, и опять представил Сирэйнис и сенаторам.
  • Правда, воспроизводство уже не было задачей тела: оно являлось слишком важным делом, чтобы оставить его на долю азартных игр с хромосомами вместо игральных костей.
  • Datând un om pe jos scăzut

N-a fost rezolvată chestiunea legată de jertfele omeneşti suportate de Moldova, ca urmare a războiului şi a ocupaţiei româno-germane. După cum a arătat timpul, nici prezenţa documentelor în circuitul ştiinţific, care confirmă interpretarea evenimentelor făcută de istoricii moldoveni, n-a fost o garanţie împotriva încercărilor de a falsifica istoria Moldovei.

Un rol hotărîtor în raspîndirea tendinţei revizioniste l-au jucat factorii extraştiinţifici. În perioada transformărilor politice din instituţiile Academiei de Ştiinţe a RSSM şi instituţiile superioare de învăţămînt au fost trecute sub controlul unioniştilor adepţii unirii Moldovei cu România. Institutul de istorie a partidului a fost desfiinţat, iar colaboratorii Institutului de Istorie au fost supuşi unei epurări pe criterii etnice şi politice.

Încărcat de

Mulţi istorici au fost izgoniţi şi din instituţiile superioare, dat fiind faptul că nu împărtăşeau concepţia românismului. Însă instaurarea controlului asupra instituţiilor ştiinţifice de către unionişti, nu le-a asigurat acestora monopolul asupra interpretării trecutului. Lupta curentelor în istoriografia Republicii Moldova.

În calitate de istoriografie oficială a Republicii Moldova cercurile compradore prin mijloace administrative propagau istoriografia cu caracter unionist, menită să argumenteze necesitatea unirii Moldovei cu România. Trăsătură caracteristică a cursului elaborat de autorii unionişti este indiferenţa totală faţă de soarta popoarelor Moldovei. Metoda de bază aplicată de aceştia este înlocuirea istoriei popoarelor Moldovei cu istoria politicii de ocupaţie a României în Basarabia, în regiunea Bugo-Nistreană şi în Bucovina de Nord.

efraim grinberg dating

În monografiile sale A. Petrencu21 elogiază activitatea guvernului lui I. Antonescu şi a administraţiei de ocupație în ceea ce priveşte exploatarea resurselor economice şi umane ale Basarabiei în contextul participării României în război împotriva URSS. Genocidul, situaţia social-economică a populaţiei, rezistenţa populară faţă de ocupanţi, participarea populaţiei Moldovei la război de partea Armatei Roşii sînt trecute sub tăcere.

După aceeaşi schemă sînt scrise şi monografia lui P. Basarabia în al doilea război mondial; Petrencu A. Romănia şi Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial.

Basarabia în timpul celui de al doilea război mondial Prut Internaţional. Bucovina sub regimul Antonescu Prut internaţional. Izolarea pe arena internaţională a Bucureştiului era o consecinţă directă a politicii de ocupaţie promovată de acesta în deceniile anterioare. În perioada interbelică, recunoaşte A. Cu toate acestea, recunoaşte A. Moraru, textul pactului de neagresiune sovieto-german semnat la 23 augustnu conţinea nimic condamnabil. Pledînd pentru interesele României, iar nu ale Moldovei, A.

Moraru contestă legalitatea evacuării bunurilor materiale din Moldova realizată de Puterea sovietică la începutul războiului. Prezentînd date cu privire la nimicirea în masă a evreilor, A.

Moraru le califică drept genocid nazist, evitînd, însă, să menţioneze că acesta era săvîrşit de către trupele române şi de poliţie. Totodată, faptul că cedarea Transilvaniei de Nord Ungariei efraim grinberg dating retrocedarea Dobrogei de Sud Bulgariei, n-a dus la război dintre România şi aceste state, n-a fost examinat. Scopurile de acaparare ale României, care şi-a trimis trupele să lupte mai la est de Nistru, caracterul cotropitor şi terorist al politicii promovate de administraţia de ocupaţie, genocidul evreilor şi ţiganilor, în carte sînt trecute sub tăcere.

Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria. Regimul Antonescu, afirmă A. În ceea ce priveşte anexările, menţionează P. Visul de a acapara teritorii noi s-a răspîndit pe scară largă. Însă, misiunea de reabilitare a regimului rămîne efraim grinberg dating vigoare.

Participarea României la agresiunea hitleristă este justificată şi de Gh. Evenimenetele din vara anului sînt calificate de N. Activitatea serviciilor de exploatare a teritoriilor ocupate O. Verenca34, un funcţionar care a slujit în anii în Odesa, a prezentat-o drept muncă de rutină a unei instituţii administrative.

Vezi: Fruntaşu Iu. O istorie etnopolitică a Basarabiei. Istoria contemporană efraim grinberg dating romănilor. Materiale experimentale pentru clasa a IX-a. Istoria Românilor: epoca contemporană. Manual experimental pentru clasa a IX-a. Istoria românilor. Manual pentru clasa a XII-a. Administraţia civilă romănă în Transnistria Dovezi clare de complicitate a jertfelor terorii la faptele respective autorul, desigur, nu prezintă.

Nici un savant n-a susţinut tezele brutale ale lui P. Acest lucru însă nu l-a împiedicat să elaboreze o carte pe baza broşurii şi să o publice. Spre deosebire de colegii din România, istoricii-unionişti moldoveni posedă limba rusă, sînt familiarizaţi cu o gamă mult mai largă de izvoare scrise şi îşi dau bine seama de inconsistenţa structurii conceptuale a istoriografiei unioniste. Iată de ce abordarea lor evoluează nu sub influenţa argumentelor ştiinţifice, dar potrivit conjuncturii politice din România.

Iar în această ţară politica radicalilor de dreapta de reabilitare a dictatorului-organizator al genocidului a fost oficial condamnată. Cercetările în ceea ce priveşte istoria evreilor în perioada celui de-Al doilea război mondial au primit spijinul statului.

În anulla Iaşi, au fost editate culegerea de documente37 şi Raportul final38, elaborate de Comisia internaţională pentru studierea Holocaustului în România, care conţin numeroase dovezi documentare ale genocidului în Moldova şi în Ucraina. Articolele consacrate istoriei exterminării evreilor din Moldova sînt scrise de I. Autorul a procedat corect atît din punct de vedere ştiinţific, cît şi moral introducînd în carte date cu privire la nimicirea romilor. Istoriografiei unioniste i se opun istoricii care au rămas fideli metodei ştiinţifice.

Analiza politicii promovate de autorităţile române 36 Vezi: Goma P. Săptămîna Roşie 28 iunie — 3 iulie sau Basarabia şi evreii. Comisia internatională pentru Studierea Holocaustului în Romănia; ed.

Pilirom, Pitsburg, Chisinău. Factorii principali ai deceselor erau distrugerea mediului de existență, bolile infecţioase şi cele sociale.

Bine ați venit la Scribd!

O dificienţă în elaborarea cărţii este refuzul autorilor de a examina mai detaliat tratatul de neagresiune sovieto-german, alte probleme ce vizează preistoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

Cu toate acestea, cartea efraim grinberg dating fost reeditată în două ediţii şi rămîne a fi un manual de istorie popular în rîndurile studenţilor şi al profesorilor. Deopotrivă cu trecerea sub tăcere a genocidului, cercurile unioniste încearcă să-i insufle tinerei generaţii ideea că regimul Antonescu persecuta doar evreii şi ţiganii, iar situaţia moldovenilor, a ruşilor, bulgarilor, găgăuzilor în anii de ocupaţie era suportabilă. Informaţia cu privire la planurile regimului Antonescu vizavi de minorităţile naţionale este prezentată doar în cîteva rînduri, iar despre soarta populaţiei majoritate autorul nu pomeneşte nimic.

Ideologul moldovenismului V. Stati46, condamnînd genocidul evreilor, a acordat o atenţie deosebită analizei politicii promovate de ocupanţii români faţă de moldoveni. Această politică, este prezentată de istoric drept una ipocrită de teroare cruntă, de exploatare şi jaf; exprimîndu-şi atitudinea reală faţă de poporul moldovenesc, înainte de retragere, ocupaţii au încercat să distrugă baza materială a existenţei lui.

Ei au devastat industria ţării, agicultura, au distrus oraşele şi infrastructura de transport. Istoria Moldovei în date. Tot mai multă atenţie acordă cercetătorii genezei fascismului românesc.

efraim grinberg dating

Era acesta efraim grinberg dating rezultat al transferului ideologic din Germania? Politica de lichidare a evreilor, consideră, pe bună dreptate, S. Nazaria47, a fost pregătită pe parcursul dezvoltării societăţii române din a doua jumătate a sec. XIX şi pînă la intrarea României în cel deAl doilea război mondial.

Spre deosebire de elementele fasciste din România, menţionează autorul, în Moldova complicii ocupanţilor erau elementele criminale şi declasate ale societăţii, care nu erau adepţi ai vreunui program politic. Analizînd procesul de exterminare al evreilor din Odessa de către ocupanţii români, autorul a conchis că acest genocid a fost întreprins de guvernul lui I. Antonescu din iniţiativă proprie, fără indicatiile aliaţilor germani Lupta impotriva agresiunii naziste a fost o cauză efraim grinberg dating a tuturor popoarelor Moldovei, aceasta nu poate fi împărţită în segmente naţionale.

Totuşi, avînd în vedere proporţiile şi caracterul acesteia, genocidul evreilor şi a ţiganilor necesita o investigaţie specială. Insă proiectul naţional-statal românesc nu a fost acceptat de naţiunea moldovenească.

Pentu moldoveni statul lor rămînea a fi Moldova in componenţa Rusiei şi nu România. Pe lîngă motivele sociale semnificative, conştiinţa naţională moldovenească, faptul că moldovenii considerau şi Rusia drept statul sau şi chîmp de activitate, relatate în cartea menţionată, precum şi în lucrările consacrate istoriei Nistreniei51, au jucat un rol deosebit la desfăşurarea în Moldova a rezistenţei în masă faţă de regimul românesc de ocupaţie.

Însă mobilizarea politică a moldovenilor şi a altor comunităţi naţionale ale Moldovei în lupta împotriva cotropitorilor, relatate în cercetările menţionate şi în lucrările consacrate istoriei găgăuzilor, bulgarilor, a ruşilor de rit vechi, s-a realizat în baza conştiinţei patriotico-civice.

Folosind drept pretext condamnarea stalinismului, compradorii ştiinţei istorice încearcă să denigreze chiar şi faptul eliberării Moldovei de sub ocupaţia fascistă. În aceste condiţii, la momentul oportun au fost publicate de către veteranul de război, profesorul L. Repida53, informaţiile cu privire la ajutorul acordat republicii de către Centrul unional în perioada joe elliott dating istoric în anii de după război.

Restabilirea economiei naționale a Moldovei, se menţionează în carte, s-a realizat datorită ajutorului financiar şi material al guvernului URSS, în primul rînd, din contul Rusiei. Un ajutor foarte valoros a fost şi angajarea de specialişti din Federaţia Rusă — ingineri şi muncitori calificaţi, învăţători, medici. Repida în altă lucrare54, moldovenii şi-au demonstrat concludent sprijinul pentru modul, cum a fost soluţionată problema lor naţional-statală, şi anume prin crearea Republicii Moldoveneşti în componenţa URSS.

Ei au luptat în rîndurile Armatei Roşii, iar în perioada ocupaţiei germano-române au sabotat acţiunile economice şi de mobilizare ale cotropitorilor.

Andrei D. Alexandru CHIU, dr. He graduated with a Diploma in electro-mechanics engineering. After finishing his studies he started his career at the Romanian Railway Society. From until he worked at the former General Society of Gas and Electricity Bucharest as engineer, where, inhe was promoted to technical assistant director.

Nazaria, din nou a supus criticii versiunea nazistă cu privire la responsabilitatea evreilor pentru Holocaust. Autorul menţionează că nu există nici o dovadă a faptului că pe data de 28 iunie trupele române în retragere au fost atacate anume de evrei şi nu de moldoveni.

Dacă Bucureştiul ar fi considerat că aceste teritorii sînt, într-adevăr româneşti, conducerea României le-ar fi apărat din toate puterile. Dacă atunci s-ar fi organizat un referendum, Basarabia nu ar fi rămas în componenţa României.

Cu toate acestea, introducerea în circuitul ştiinţific a unor noi date efraim grinberg dating îmbogăţeşte efraim grinberg dating savanţilor-moldovenişti. Paradoxul discursului unionist rezidă în faptul că multe dintre aceste date sînt publicate şi de adepţii acestuia. Tot din materialele acestei culegeri reiese că Occidentul, indiferent de semnarea sau nesemnarea Tratatului de neagresiune sovieto-german, nu intenţiona să ajute Polonia în luna septembrie Petrencu citează date cu privire la folosirea de către regimul Antonescu a structurilor bisericeşti pentru promovarea politicii de ocupaţie.

Datele cu privire la activitatea serviciului de contraspionaj militar român al SSI, introduse în circuitul ştiinţific de Pavel Moraru57, confirmă concluziile istoricilor moldovenişti cu privire la caracterul criminal al politicii promovate de ocupanţi.

Serviciul SSI, deopotrivă cu Siguranţa poliţia politică şi jandarmeria poliţia militarizatădar şi gestapo-ul armatei a 6-a germane, luptau împotriva partizanilor şi a ilegaliştilor, aplicînd metode ce impun recunoaşterea acestei organizaţii drept una criminală. Descrierea activităţii SSI — organizarea de razii în oraşe şi sate, cercetarea în lung şi-n lat a pădurilor, infiltrarea provocatorilor în formatiunile patriotice, arestările, interogările, torturile, execuţiile, — în pofida intenţiilor autorului, înfăţişează un tablou de teroare în masă, indreptate, in primul rand, impotriva moldovenilor.

Elocvente sînt şi informaţiile prezentate în carte cu privire la moralitatea ocupanţilor. Dar numărul de partizani veritabili creştea, atacurile şi diversiunile săvîrşite de aceştia deveneau tot mai frecvente — şi aşa pînă la 23 augustcînd România a trecut de partea coaliţiei antihitleriste. Înainte de prăbuşirea regimului său, I. Basarabia, basarabenii şi serviciile secrete Dictionar alfabetic. Armata lui Stalin văzută de romăni. Editura Militară.

Momente din activitatea serviciilor secrete ale Armatei Romane pe frontul de Rasarit. Istorie in documente.

Istoria Moldovei, în mod consecvent, este înlocuită cu istoria politicii româneşti de ocupaţie. Istoriografia compradoră încearcă să obişnuiască noua generaţie să analizeze evenimentele din acea perioadă reieşind din interesele României şi nu ale Moldovei, iar în interpretarea lor, să se bazeze pe cea a propagandiştilor regimului lui I. Exterminarea evreilor şi a ţiganilor, exploatarea brutală a moldovenilor, discriminarea naţională a ruşilor, ucrainenilor, găgăuzilor, bulgarilor, lupta lor împotriva ocupanţilor sînt date uitării.

Se realizează o politică de denigrare şi demonizare a Rusiei, de justificare a participării României la războiul de cotropire împotriva URSS, prin urmare, şi împotriva Moldovei şi a Ucrainei. Falsificatorii n-au argumente ştiinţifice, care să poată justifica participarea României în agresiunea şi politica ei de ocupaţie. Însă, toate acestea nu-i împiedică să denatureze conştiinţa istorică a poporului. O parte dintre istorici şi-au menţinut suveranitatea conceptuală.

Evenimentele trecutului sînt analizate de ei reieşind din interesele Moldovei şi a popoarelor ei. A fost creată o temelie ştiinţifică solidă, are loc actualizarea memoriei istorice şi a venit timpul elaborării unei lucrări de generalizare, dedicată istoriei Moldovei din perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

Scopul cercetării noastre este constituirea, cît mai complet posibilă, fără omisiuni, a unei imagini veridice a istoriei Moldovei şi a popoarelor acesteia în ajunul şi în perioada MRPAP, a politicii de ocupaţie a României şi demascarea miturilor istoriografiei compradore. Acţiunile Armatei Roşii, dar şi ale trupelor germane şi române sînt abordate în lucrarea dată în limitele necesare pentru dezvăluirea acestei tematici.

Cadrul cronologic al studiului. Chestiunea cu privire la perioada iniţială a celui de-Al doilea război mondial rămîne să fie discutabilă. Legenda conform căreia cel deAl doilea război mondial a început la 1 septembriene permite să punem între paranteze tot ceea ce s-a petrecut în afara Europei şi a Mediteranei58, consideră V. Cînd, totuşi a început cel de-Al doilea război mondial? Războiul civil din Spania, care a început în luna efraim grinberg datingmenţioează V. Grosul59, nu avea la bază o problemă pur internă a acestei ţări.

De partea rebelilor au luptat, în diferite perioade, mai bine de de mii de ostaşi străini. Un război de proporţii a precedat şi cotropirea Abisiniei de către trupele italiene. Pînă la invadarea ţării războiul deja derula de şapte luni, după care a continuat încă cinci ani sub forma mişcării de partizani. Pe parcursul efraim grinberg dating perioade în Etiopia au pierit mii de oameni. În iulie a izbucnit războiul în zona Oceanului Pacific, în care şi-au pierdut viaţa mai mult de 35 de milioane de oameni şi care a durat pînă pe 2 septembrie Grosul, datează prima perioadă a celui de-al doile război mondial din luna iulie — septembrie Politicienii statelor nebeligerante, încă din acea perioadă, acţionau reieşind din convingerea că războiul mondial deja este în derulare.

S-a început tacit, fără o declaraţie de război In dieser Richtung hat er einen sehr wertvollen Beitrag zu der Ausarbeitung des ersten jahrzehntlichen Elektrifikationsplans und vollstndigen Wasserbentzung unseres Landes zugleich mit der Beschftigung betreffend die Einfhrung der neusten technischen Lsungen bezglich den Produktions- Transport- und Distributionsprobleme der elektrischen Energie gebracht. Vom bis arbeitete er als Leiter der technischen Direktion der elektrischen Energie und elektrotechnischen Industriemisterium.

Un om ntre oameni Martin Bercovici In den Herbst von wurde er an das staatlichen Komitee der Planung als Leiter der elektrischen Energiedirektion transferiert. Datând o trăsături de bărbați alfa Januar bis war Martin Bercovici technischen Berater an der staatlichen Planungskoordinierungsdirektion. Im Rahmen des staatlichen Planungskomitee fhrte er eine wichtige Ttigkeit nicht nur in Richtung der nationalen elektroenergetischen Systemsentwicklung die Thermozentralen und Wasserkraftwerke, Transport- und Distributionsnetze fr hoche und kleine Spannung sondern auch in Richtung der rationalen Bentzung aller Arten Energie durch die Aufstellung der jhrlichen und berblick- energetischen Bilanzen, die Verringerung der spezifischen Verbrauchsenergie in dem Industriebereich usw.

So trug er zur Grndung der Hauptrichtungen der energetischen Politik unseres Landes bei. Martin Bercovici unternahm auch eine lebendige und reiche didaktische und wissenschaftliche Ttigkeit als Professor und Wissenschaftlicher. Folgend die faschistischen Verfolgung im Jahrewurde Martin Bercovici abgesetzt und grndete eine technische Hochschule fr die jungen Juden.

Diese technische Hochschule wurde die Bercovici Schule oder Politechnik genannt, die bis funktionierte. In dieser Periode war er auch Chef des Instituts der energetischen Abteilung der rumnischen Akademie ttig. Als Resultat dieser stndigen Ttigkeiten und Anliegen, nimmt Martin Bercovici effektiv an der Ausbildung der vielen Generationen von Ingenieuren und Wissen- Un om ntre oameni Martin Bercovici schaftler im Bereich der allgemeinen Energetik teil und bringt einen wichtigen Beitrag zu der rumnischen Schulentwicklung im Gebiet der elektroenergetischen Netze und Systeme.

Martin Bercovici hielt Fachkonferenzen im In- und Ausland und nahm mit vielen Referate und Berichte an verschiedenen internationalen Konferenzen und Kongresse mit professionellen Charakter teil die Energieweltkonferenz, die Internationale Konferenz der Elektrischen Nezte. Er publizierte Fachartikeln und studien in verschiedenen rumnischen und auslndischen Zeitschriften. An dieser Vereinigung wurde er fr eine lange Periode President der energetischen Abteilung.

Diese Konferenz befreute sich ber einen grossen Erfolg sowohl, dank der grossen Anzahl der rumnischen und auslndischen Spezialisten, die hier teilgenommen hatten, als auch dank dem Inhalt der vorgetragenen Referate und der durchgefhrten Diskussionen. Mit Hilfe der wichtigen Aufgaben, die er whrend der Verhandlungen mit Jugoslawien und als President des rumnischen Teils der Anmeldungskommision fr das 10 Un om ntre oameni Martin Bercovici Anlegungsprojekt der Donau in der Stahltorenabteilung erfllte, brachte fruchtbaren Beitrge zu dieser Arbeitsrealisierung.

Imwurde Martin Bercovici Korrespondentmitglied der rumnischen Akademie gewhlt und spter im wurde er ordentlicher Mitglied dieses hochen wissenschaftlichen Forums, als Resultat seiner vielseitigen und fruchtbaren Ttigkeit und seines besonderen Verdienstes. Martin Bercovici wurde mit dem staatlichen Preis erster Klasse und mit vielen rumnischen und auslndischen Medaillen und Orden prmiert. Herr Akademiker Professor und Ingenieur Martin Bercovici, eine internationale wissenschaftliche und technische Persnlichkeit, kam ums Leben am 19 Januar Alle, die ihn gekannt und geschtzt haben, sollen die Errinerung seiner vornehmen Persnlichkeit, die mehr als vier Jahrzehten die rumnische Wissenschaft und Technik geehrt und gedient hat, unverndert bewahren.

Numele lui se afl nscris n galeria marilor personaliti ale energeticii romneti, fiind cunoscut de mai multe generaii de studeni i ingineri care i-au fcut studiile superioare la Politehnica Bucureti, dar i de energeticieni din ar i din strintate.

Fotii lui studeni, colaboratori i persoanele care l-au cunoscut nu l-au uitat nici dup decenii de la trecerea n nefiin i l-au omagiat de mai multe ori n ara n care s-a nscut i a trit, druindu-se cu toat capacitatea lui pentru propirea economic i bunstarea populaiei din care s-a ridicat.

A fost omagiat i n efraim grinberg dating strmoilor si, pe care ei au prsit-o cu dou milenii n urm, din cauza cotropitorilor romani, renviat prin strdania fiilor si rspndii n toat lumea: ara Sfnt Statul Israel. Cu ocazia centenarului naterii sale, un grup de foti studeni ai si, devenii personaliti n efraim grinberg dating romneasc, dar i din alte ri ale lumii ca Anglia, Frana, USA, Israel, Germania, au hotrt s adune toate documentele existente i mrturiile verbale ale celor care l-au cunoscut, cu care a colaborat la catedr sau n producie, ntr-un volum n care s prezinte viaa i opera maestrului.

Secolul XX, n care a trit, a fost al furtunilor provocate de dou rzboaie mondiale, dar i al unei dezvoltri tiinifice fr precedent. Cel omagiat n acest volum nu a fcut politic, a fost inginerul creator, dar a fost nevoit s se zbat n valurile politicianiste, a acionat prin rspndirea culturii tehnice mpotriva obscurantismului nazist, a participat la construirea Romniei moderne crend energie oceana viteză dating brighton de ali savani de aceeai talie, ca Dimitrie Leonida, C.

Dinculescu, Constantin I. Budeanu, Remus Rdule, Paul Dimo. Imaginea luminoas a creatorului de energie electric strlucete n Panteonul marilor oameni de tiin ai Romniei, att prin activitatea profesional ct i prin umanismul de care a dat dovad. Martin Bercovici va fi un model permanent pentru cei tineri, care i vor urma exemplul de via i creaie n folosul omenirii. Acolo, n acea sal, l-am cunoscut, n toamna anuluipe cel care a fost acad.

Martin Bercovici.

Martin Bercovici Var1

Era prima or a cursului de reele i sisteme electrice. Acolo, n acea sal, am aflat ce nseamn s fii energetician i s-i iubeti profesia. Am fcut parte din prima serie de studeni care au dat examenul de admitere la Facultatea de Electrotehnic, nou-creat n Toi candidaii pentru Facultatea de Electromecanic am fost complet dezorientai. Nimeni nu ne-a explicat ce vor face absolvenii noilor faculti. Cel mai bun sftuitor a fost banul, aa am ales Facultatea de Electrotehnic. La nceputul anului trei de studii, na trebuit s alegem una din seciile facultii.

Traducerea şi redactarea lingvistică — Stati Vasile, doctor în ştiinţe filologice. Recenzenţi — Nazaria Sergiu, doctor în istorie, doctor habilitat în politologie, conferenţiar; Sprînceană Mihai, doctor în istorie, conferenţiar. Procesare computerizată — Nazaria Elena. Monografia a fost editată cu suportul unor agenţi economici din Republica Moldova.

Este drept c au fost nite edine de informare asupra importanei noilor specialiti, dar lectorii care ne-au vorbit erau tot att de bine informai ca i noi. Printr-un concurs fericit de mprejurri, am fost repartizat la secia Electroenergetic. Primul lucru pe care l-a fcut Martin Bercovici, dup ce s-a prezentat, a fost s se informeze n ce msur tim ce meserie am ales. Nu i-au trebuit dect cteva minute pentru a-i da seama 16 Un om ntre oameni Martin Bercovici de dezorientarea noastr.

Да, собственно, по ее разумению, так оно и .

A sacrificat prima edin a cursului ca s ne explice ce este un sistem energetic, ce sunt transportul i distribuia energiei electrice i care sunt sarcinile inginerilor energeticieni. De-abia efraim grinberg dating acest moment mi-am dat seama ce noroc am avut i c voi avea o frumoas specialitate, dar, totodat, am neles c munca de energetician cere druire i sacrificiu.

Un energetician, mai ales cel din exploatare, este n permanen pus n situaia de a lua decizii rapide, fr a se putea consulta cu cineva. Dup a doua or a cursului, am fost cu toii ncntai de talentul pedagogic al lui Martin Bercovici. Atunci ne-am dat seama c n Politehnic nu sunt materii grele sau uoare. Toate sunt la fel de grele, dar sunt profesori buni i slabi.

Noi am avut parte de un profesor excelent. Sigur c am nceput s ne interesm cine era Martin Bercovici i am aflat ce om deosebit aveam la catedr. Ca tnr inginer, i-a nceput activitatea la Societatea de Gaz i Electricitate din Bucureti. Datorit calitilor deosebite a fost promovat rapid n funcii de conducere.

Martin Bercovici a avut o contribuie esenial la stabilirea concepiei tehnice a reelelor electrice din Bucureti i la construcia hidrocentralei Dobreti. Martin Bercovici ocupa i funcia de director al Direciei Energiei. Aflnd toate acestea, ne-am simit foarte mici n faa acestei personaliti. Un an mai trziu, n aceeai sal I II 10acelai Martin Bercovici ne-a predat cursul de tehnica tensiunilor nalte.

Atunci, am aflat ct de frumoas este i munca de cercetare n domeniul energetic.

efraim grinberg dating

Totodat, cursul ne-a fcut s nelegem c pentru o ar mic, ca Romnia, care nu-i poate permite cercetri costisitoare, munca de cercetare trebuie s se bazeze pe o teorie bine pus la punct, s in cont de experiena rilor cu energetic dezvoltat i s aib un pronunat caracter aplicativ. Efraim grinberg dating aceea, cercetarea energetic romneasc trebuie s aib eluri bine determinate, trebuie s se bazeze pe o bun documentare i trebuie s fie condus de cadre calificate.

Dup terminarea facultii, am avut ansa s fiu repartizat la Ministerul Energiei Electrice. Acolo, drumurile ni s-au intersectat de multe ori. Martin Bercovici, prin funciile pe care le-a deinut, era conductorul tehnic al energeticii romneti, iar prin personalitatea sa era i conductorul spiritual al sectorului energetic.

Sistemul energetic romnesc s-a format prin interconectarea a foarte multe reele mici pot spune judeene 18 Un om ntre oameni Martin Bercovici construite dup principii tehnice eterogene i foarte diversificate ca tipuri de instalaii.

Ca principal artizan al planului de electrificare, Martin Bercovici i-a impus punctul de vedere: att noile investiii ct i instalaiile de interconectare, trebuiau s fie construite numai cu respectarea noilor concepii i norme tehnice unitare.

Modernizarea instalaiilor vechi urma s se fac ealonat, n funcie de dezvoltarea economic local, i numai cu respectarea noilor norme tehnice unitare pentru toat ara. A efraim grinberg dating un ef a crui autoritate niciodat nu s-a bazat pe funcia administrativ. Personalitatea sa i argumentele tehnice erau principalele lui arme.

Era un ef foarte exigent, dar nu dur. Martin Bercovici a fost, de asemenea, partizanul dezvoltrii sistemului energetic cu pai naintea economiei rii. Din pcate, acest principiu nu a fost respectat. El a fost un adversar al principiului de a realiza obiective energetice dup criteriul rezolvrii necesitii de moment, fr s se in seama de perspectiva dezvoltrii economice a zonei respective i a sistemului energetic.

A adresat o critic aspr proiectanilor care nu au analizat necesitile de viitor. La scurt timp s-au dovedit justificate criticile aduse de Martin Bercovici i s-a trecut foarte curnd la construcia reelei de kV. Un om ntre oameni Martin Bercovici 19 Martin Bercovici a fost i un foarte bun psiholog.

efraim grinberg dating

Un sistem energetic ce a rezultat din fuzionarea unui mare numr de ntreprinderi mici nu poate deveni omogen numai prin directive tehnice unitare, ci trebuie ca i personalul care lucreaz n sistem s fie unitar i omogen, s formeze o familie. La aceast conferin, inginerii din sectorul energetic nu numai c au reuit s se cunoasc ntre ei, dar, Conferina fiind cu participare internaional, au avut ocazia s stabileasc contacte cu specialiti din ri mai dezvoltate dect Romnia din punct de vedere energetic.

Marele succes al acestei conferine a condus la continuarea acestor manifestri, sub diverse denumiri, care a devenit o tradiie. Eram eful Serviciului Tehnica Tensiunilor nalte TTIale crui sarcini principale erau raionalizarea i modernizarea instalaiilor de nalt tensiune.

Eram la nceput de drum, aveam experien numai n exploatarea centralelor electrice, dar sarcinile i preteniile conductorilor erau mari. Haosul tehnic era greu de stpnit. Primul lucru pe care Martin Bercovici dating china omul l-a recomandat a fost instruirea persoanelor din exploatare.

Nu cu salariaii de la IRME aveau s se modernizeze instalaiile. Modernizarea instalaiilor aveau s o realizeze oamenii din ntreprinderile de electricitate, dar trebuie ca acetia s fie instruii.

Valorificarea cea mai eficient a lucrrilor de cercetare i modernizare avea s se realizeze prin transmiterea la executani a rezultatelor pozitive, 20 Un om ntre oameni Martin Bercovici iar aceasta trebuia fcut nu prin articole, ci prin dialog direct. Rezultatul acestor consftuiri nu mai trebuie s-l subliniez.

Majoritatea responsabililor TTI erau energeticieni de baz. Aceast aciune de creare a funciei de responsabili TTI i a instruirii lor a fost sprijinit efectiv de fotii colaboratori ai lui Martin Bercovici, att din conducerea administrativ, ct i de la IPB.

Bineneles, ajutorul pe care mi l-a dat nu s-a limitat numai la acest sfat. Am primit un ajutor nsemnat n stabilirea temelor de cercetare i, mai ales, am primit ndrumri, pe parcurs, n efraim grinberg dating unei valorificri eficiente a acestora.

O alt calitate a lui Martin Bercovici, care trebuie evideniat, const n aceea c a tiut s-i aleag colaboratorii i s-i pregteasc succesorii pentru funciile pe care le-a avut. Se prea c totul a fost descoperit i inventat, iar industria n dezvoltare efraim grinberg dating s asigure o via fericit locuitorilor planetei. Dar nu a fost s fie aa, lumea de atunci s-a nelat.

Dou rzboaie mondiale i frmntri sociale au mcinat populaia Pmntului i au schimbat destinele a sute de milioane de oameni. Oraul n care s-a nscut Trgul Brlad apare n documente din secolul al XII-lea ca localitate n care se vindeau i cumprau vitele i ca reedin a marelui vornic conductor al curii domneti din ara de Jos.

Aceast aezare situat pe malurile rului cu acelai nume, pe Podiul Moldovenesc, ntr-o zon de dealuri cu altitudini sub de metri, a devenit ora n secolul al XIX-lea i s-a afirmat ca unul dintre cele mai vechi centre urbane din provincia istoric Moldova, care la sub domnitorul principele Alexandru Ioan Cuza, s-a unit cu principatul Munteniei formnd Principatele Unite ara Romneasc.

Prosperitatea oraului a fost datorat faptului c se afla pe importantul drum european care lega Constantinopolul i rile de la Dunre cu Polonia, mergnd spre Marea Baltic. Aceast populaie eterogen tria n spiritul ranilor i intelectualilor romni, n pace i bun nelegere ntre oameni, tradiie motenit din neam n neam, indiferent de religie i naionalitate.

La nceputul acestui veac, dac intrai n ora prin partea de sud, venind de la Tecuci, i parcurgeai strada Principal, la nr. Proprietarul depozitului de cherestea i materiale de construcii nu era un negustor oarecare; el era absolvent al colii de aplicaii pentru ingineri i conductori, prima coal tehnic din Moldova, nfiinat la Iai, n anulde marele crturar moldovean Gheorghe Asachi.

El era renumit n ora i n jude ca un constructor de case foarte priceput, care ddea clientului la cheie o locuin trainic i cu o mprire utilitar. Stpna casei, doamna Roza, era o persoan sever, contiincioas, care ntr-o parte a curii cultiva o grdin de efraim grinberg dating i cretea psri gini, rae, gte, curcanicu care asigura hrana familiei. Familia Bercovici a fost binecuvntat de Dumnezeu cu un al treilea copil, un biat, care Un om ntre oameni Martin Bercovici 23 s-a nscut n ziua de 24 august i a fost botezat cu numele de Martin.

Biatul cel mic s-a bucurat de tandreea prinilor, a fratelui i a surorii mai mari. Era curios s tie ct mai multe lucruri i n dorina lui de a nva, fraii cei mari l-au nvat s scrie, s socoteasc i s citeasc nainte de a urma coala primar. A avut o copilrie fericit.