Se întâlnește în islamul permis, Ce este Sharia? - Economie Islamica

Ele cer acceptarea, pe scară largă, a vălului Islamic. Potrivit unei declaraţii a poliţiei din Kosovo, el a fost expulzat pentru violarea condiţiilor impuse de permisul de şedere, care îi fusese acordat special pentru activităţi umanitare. În acelaşi fel, el avea puterea absolută să o căsătorească cu oricine dorea, fără a îi cere consimțământul, chiar dacă aceasta însemna să îi încalce drepturile. Bărbatul avea autoritate deplină inclusiv asupra nurorilor sale, putând să decidă vânzarea, torturarea, exilarea sau uciderea acestora. Cine respectă Coranul, respectă în mod automat şi Sunna, deoarece ele nu pot fi separate. Ramiqi critică aspru guvernul din Kosovo, dar şi elita religioasă.

El a fost cel care a creat pământul la distanţă nici prea mare, nici prea mică de soare, pentru a nu fi pârjolit, respectiv îngheţat. El învăluie noaptea în jurul zilei şi El învăluie ziua în jurul nopţii… El te-a creat pe tine dintr-o singură fiinţă… Acela este deci Dumnezeu, singurul tău domn; a Lui este împărăţia.

31 de ani datând o femeie de 91 de ani

Nu este alt Dumnezeu decât El. Conform principiului de Tawhid al Hakimiyah, singura lege după care trebuie să se ghideze fiinţa umană este Şaria Legea divină.

Şaria reprezintă însumarea poruncilor şi recomandărilor divine pe care Allah le-a trimis oamenilor prin intermediul profetului Muhammad saws. După cum am menţionat, islamul este un mod de viaţă. Spre deosebire de legile create de om, care vizează doar anumite aspecte ale vieţii cum ar fi: relaţia omului cu societatea, relaţia omului cu alţi oameniŞaria este extrem de vastă, nelăsând descoperit niciun aspect al vieţii.

De la igiena corporală, până la modul în care trebuie să se black girl dating tranzacţiile comerciale şi la modul în care trebuie condus un stat, nimic nu scapă Şariei.

Deşi Legea divină, acoperă toate aspectele vieţii, asta nu înseamnă că musulmanul este precum un robot care face doar lucrurile pentru care a fost proiectat şi programat.

Statutul femeii în Islam

În viaţa reală omul este pus în faţa unor situaţii complexe, iar aplicarea unei legi depinde de multe variabile. Allah a dat, în Şaria, soluţiile pentru fiecare problemă în parte, dar găsirea acelor soluţii nu este întotdeauna uşoară.

Făcând o comparaţie, am putea asemăna musulmanul cu un student care este pus să rezolve un test grilă.

prometheus și bob dating

Studentul se confruntă cu problemele de la test la fel cum şi musulmanul se loveşte de diferite probleme în viaţă. Studentului nu i se cere să rezolve el problema, ci doar trebuie să aleagă din variantele de răspuns de la grile; la fel nici musulmanului nu i se cere să rezolve problemele, ci el trebuie doar să găsească soluţiile pe care i le oferă Şaria.

Dacă studentului nu i s-ar fi oferit variantele de răspuns, testul ar fi fost mult mai dificil, la fel şi musulmanului i se oferă soluţiile la problemele sale. De asemenea, este evident faptul că pentru student nu este uşor testul, dar nici imposibil, la fel şi pentru musulman, rezolvarea problemelor nu este uşoară, dar nici imposibilă, atât timp cât acesta respectă Şaria.

O trăsătură distinctă a Şariei, care nu se mai întâlneşte la nici un sistem legislativ existent în zilele noastre, este aceea că armonizează perfect viaţa personală a individului cu viaţa socio-economică. Se întâlnește în islamul permis comunitate în care individul are un anumit sistem de valori, iar legile societăţii impun un alt sistem de valori, se ajunge la o stare conflictuală în care societatea are de suferit de pe urma faptelor acelui individ, iar acel individ se va simţi constrâns de lege să facă ceva ce nu este în acord cu principiile sale.

De exemplu, practicile comerciale, chiar şi în aceeaşi ţară, pot fi diferite de la o regiune la alta. Ceea ce este etic şi moral pentru un individ dintr-o regiune, este contrar eticii în altă regiune, iar legislaţia socială, acolo unde legile sunt făcute de oameni, scapă se întâlnește în islamul permis punct din vedere.

Mai precis, în partea de est a României este ceva comun ca un comerciant să-şi vândă marfa fără să-i permită clientului să atingă produsele sale vânzarea fructelor şi legumelor cu amănuntulpe când în partea de Vest, dacă un comerciant ar face asta şi nu l-ar lăsa pe cumpărător să aleagă marfa pe care o vrea, acestuia din urmă i s-ar părea că este constrâns de vânzător să cumpere o marfă pe care nu o doreşte.

Această lipsă de compatibilitate în gândire poate duce la litigii. Oricât ar încerca un stat, acesta nu poate impune cetăţenilor sistemul de valori după care să se ghideze în viaţă.

22 dating 33

Însă, în Şaria legile sunt unitare şi nimic nu este lăsat la întâmplare, fiecare aspect fiind tratat în cel mai mic detaliu. Respectarea Şariei la nivel individual, duce la respectarea legilor sociale.

Spre exemplu, dacă fiecare comerciant este preocupat să respecte practicile comerciale impuse de legea islamică, niciunul nu va încălca nici o normă socială. Mai multe decât atât, aceşti oameni care resping legile divine, îşi fac singuri rău.

De exemplu, fiecare se întâlnește în islamul permis are un fabricant care face şi un ghid de utilizare a respectivei maşinării.

Meniu de navigare

Dacă utilizatorul nu respectă indicaţiile date de fabricant pentru utilizarea dating tu infinit 4sh, este foarte probabil ca aceasta să se defecteze într-un timp foarte scurt. Potrivit islamului, prin analogie cu exemplul anterior, Creatorul este precum fabricantul din exemplul dat, indicaţiile de utilizare sunt precum legea divină, iar maşinăria este precum omul.

Credincioşii care nu încap în moschee, stau pe jos la uşă, aşezaţi pe caldarâmul acoperit cu covoare de rugăciune. Vocea puternică a imamului pluteşte deasupra lor, ajungând până în stradă. La rugăciunile de vineri din Pristina, capitala kosovară, principala moschee nu face faţă mulţimii de credincioşi şi nici nu păstrează între zidurile sale slujba pe care aceştia au venit să o asculte. Nu trebuie să te uiţi prea departe ca să vezi unde zace imoralitatea deplânsă de cleric. La câţiva paşi de moschee, tineri şi tinere stau de vorbă la o cafea şi o bere în barurile la modă din centrul Pristinei.

Deoarece Allah este Creatorul şi Cel Înţelept, El fiind cel care a creat omul, tot El ştie cel mai bine ce îi face şi ce nu-i face rău omului. De aceea El i-a interzis omului anumite lucruri, iar pe altele i le-a permis. Şaria este adesea criticată în Occident pentru că pedepsele sale ar fi prea dure: tăierea mâinii pentru cel care fură, moartea prin lapidare pentru cel care este căsătorit şi recurge la adulter etc.

A pedepsi una sau două persoane este justificabil pentru a proteja milioane de oameni de la un rău mare cauzat întregii comunităţi, iar generaţiile viitoare vor moşteni acest rău fără nicio vină [din partea lor]. Civilizaţia occidentală protejează drepturile indivizilor, dar le ignoră pe cele ale societăţii.

Prin urmare, drepturile individului sunt protejate de lege, făcându-le mai importante decât drepturile societăţii. Oamenii păgâni din Occident sunt precum oricare alţi păgâni, ei sunt preocupaţi de ceea ce este tangibil şi nu de ceea ce este rezonabil.

Drepturile ca fiică în islam: Dreptul la viață Dreptul la alăptare şi întreţinere Dreptul la educație și custodie Dreptul la tandrețe, afecțiune și compasiune Dreptul la cunoaştere Dreptul la egalitate Dreptul de a alege un soţ 2. Drepturile ca soţie în islam: Dreptul la zestre Dreptul la dreptate și egalitate Dreptul la întreţinere Dreptul la relaţii conjugale şi convieţuire Dreptul la o convieţuire adecvată şi la un comportament bun 3.

Aşa se face că aztecii şi alte popoare din antichitate aduceau jertfe umane zeităţilor lor. Indienii, romanii, spartanii, perşii şi multe alte civilizaţii aveau societatea împărţită pe clase, generându-se în acest fel nedreptăţi şi nemulţumiri care nu de puţine ori au dus la vărsare de sânge.

Gândirea umană îşi are neajunsurile ei şi, chiar şi atunci când omul reuşeşte să găsească calea cea bună, el poate fi copleşit de dorinţe sau de oameni cu autoritate şi poate să ajungă să justifice ce este interzis sau să interzică ce este permis. Deşi guvernanţii au realizat efectele nocive ale alcoolului asupra societăţii şi l-au scos în afara legii, totuşi din cauza haosului creat de contrabandişti şi a altor indivizi care trăgeau foloase economice de pe urma comercializării lui, guvernul a fost nevoit să cedeze, să justifice legalizarea alcoolului şi să pună capăt interdicţiei.

datând o fată foarte scurtă

O situaţie similară are loc în zilele noastre, în Occident, privitor la industria filmelor pentru adulţi sau la consumul de droguri. Deşi mulţi sunt conştienţi de efectele nocive ale acestui flagel, totuşi mintea umană este copleşită, iar avantajele economice şi presiunile celor care profită de pe urma acestei industrii sunt elementele care fac guvernele să permită aceste lucruri, care nu sunt interzise doar în islam, ci sunt strict interzise atât în creştinism, cât şi în mozaism. Izvoarele de drept islamic Învăţaţii musulmani au identificat câteva izvoare principale ale Şariei: Coranul care este cuvântul lui AllahSunna în care sunt înregistrate spusele şi faptele profetului Muhammad sawsIjma'a consensul învăţaţilor musulmani şi Qisas Analogia - care se bazează pe Ijtihad.

Primele două izvoare legale menţionate sunt de necontestat pentru musulmani. Allah a transmis Coranul îngerului Gavril, care la rândul său l-a transmis profetului Muhammad saws.

Sunna este exemplul vieţii profetului Muhammad saws trăită după învăţătura lui Allah; aceasta este alcătuită din tot ceea ce a făcut, a spus sau a aprobat el.

Profetul nu a fost precum un poştaş care aduce un mesaj şi apoi pleacă. Profetul a fost un om care a trăit în mijlocul societăţii sale; o societate pe care el a schimbat-o din temelii şi pe care a învăţat-o cum să se comporte în acord cu Coranul.

Articol principal: Allah. Allah este un alt cuvânt arab, și este numele sfânt al divinității.

Cine respectă Coranul, respectă în mod automat şi Sunna, deoarece ele nu pot fi separate. Aşa că s-au făcut eforturi mari în acest sens şi până la jumătatea secolului al treilea al erei islamice au apărut primele culegeri de hadisuri, care sunt şi acum în uz şi care au fost completate de Bukhari m.

Bukhari a înregistrat de hadisuri, iar Muslimfără a se ţine cont de repetări. Sunna este, deci, reprezentată de suma tuturor acestor hadisuri care fac referire la viaţa profetului saws. Ijma'a reprezintă consensul din comunitatea islamică în înţelegerea, interpretarea şi aplicarea învăţăturilor Coranului şi Sunnei. Consensul de pe vremea companionilor este acceptat în mod obligatoriu.

Orice alt consens serveşte ca precedent puternic, dar poate totuşi fi înlocuit cu un alt consens. Aşadar, Ijma'a, în limiele stabilite de Coran şi Sunna, constituie un mod de adaptare al Şariei la schimbările din lumea în care trăim.

east lansing speed ​​dating

Ijtihadul poate fi făcut în mai multe moduri. Acesta poate fi făcut prin: analogie qisasopinie ra'yţinându-se cont de echitate istihsanţinându-se cont de binele public istislah ş.

Deci, în momentul în care un învăţat musulman vrea să-şi exprime părerea legat de un lucru, dacă este haram sau halal, el va trebui să dea o fatwa un verdict. Pentru a da o fatwa, mai întâi de toate învăţatul musulman trebuie să vadă dacă scrie ceva în Coran referitor la acel lucru.

Dacă nu găseşte nimic legat de acel lucru în Coran, el trece mai departe la Se întâlnește în islamul permis.

black dating chicago

Dacă nu există nimic referitor la acel lucru nici în Sunna, el trebuie să vadă dace există un consens ijma'a al învăţaţilor musulmani referitor la acel lucru. Dacă nu există un consens, respectivul învăţat musulman trebuie să recurgă la ijtihad.

69. Vorbește Moldova \

Astfel, prin intermediul ijtihadului, învăţatul musulman poate analiza acel lucru prin analogie qisas cu un alt lucru permis sau interzis. De exemplu, în baza analogiei s-a dedus se întâlnește în islamul permis toate băuturile alcoolice lichior, palincă, romul etc sunt interzise, deoarece vinul este interzis în Coran, iar Sunna interzice orice fel de intoxicant.