Se datorează unui păcat major în islam

El Preaînaltul spune în Nobilul Coran: O, voi, cei care credeţi! Allah a stabilit căsătoria ca mijloacele legitime pentru satisfacerea dorinței sexuale, și prin căsătorie un bărbat și o femeie formează o familie bazată pe legile lui Allah, și copiii lor sunt legitime. Lucrurile obișnuite se schimbă, însă formele lor nu. Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: O, voi cei care credeți! Atunci când cei care au încercat să nege adevărul Coranului și au dat vina pe națiunile precedente, spunând că au fost mințiți și călăuziți greșit, au zis: [

În acest sens, ei s-au folosit de diverse mijloace, printre care oferirea de servicii medicale și educaționale sau oferirea de ajutor umanitar celor afectați de dezastre şi calamități naturale etc. Astfel de eforturi sunt însoțite se datorează unui păcat major în islam obicei de ceremonii religioase, de propagandă creștină și de nenumărate cuvinte şi sloganuri teologice.

Pe lângă acestea, sunt efectuate anumite ritualuri religioase de o natură ciudată într-o asemenea manieră încât să îi lase laicului impresia că îi este prezentat ceva rațional şi serios și să îl convingă de faptul că practicile creștinismului se bazează pe fundamente și practici mărețe, care au drept scop salvarea întregii omeniri. Creștinii pretind că propria credință este construită pe stâlpii toleranței, ai dragostei, milei, simpatiei și ai sacrificării de dragul celorlalți; și că aceasta, împreună cu toate eforturile lor, 6 5 are ca scop final fericirea și salvarea oamenilor de păcate și intrarea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ei susțin că religia creștină este singura cale care conduce către Paradis. Mai mult decât atât, creștinii insistă asupra faptului că eforturile și credințele lor vor conduce în mod inevitabil omenirea către o fericire eternă printr-o salvare care îl va elibera pe om de păcate şi îl vor duce în Împărăţia Divină a lui Dumnezeu, unde doar creștinii sunt primiți.

Cu toate acestea, adevărul este departe de ceea ce pretind ei. Două dintre credințele lor ciudate sunt: 1 conceptul aşa numitului păcat originar și al mântuirii, păcatul care a fost moștenit de toți oamenii de la Adam Pacea fie asupra sa!

De asemenea, ei cred că toate celelalte religii sunt false și lipsite de fundamente, din moment ce niciuna dintre ele nu le oferă oamenilor privilegiul de a fi salvați prin credința în conceptul răstignirii. Astfel, necreștinii nu merită să intre în Paradis. Așadar, care este originea păcatelor conform creștinilor și care este cel mai mare păcat pentru ei? Cum pot fi iertate păcatele? Care sunt rezultatele negative care provin din conceptele lor greșite cu privire la păcate și iertare?

Este creștinismul singura cale de salvare? Ce spune ng dating cu privire la originea păcatelor? Care este cel mai mare păcat conform islamului? Care sunt căile care conduc la se datorează unui păcat major în islam iertării? Care sunt rezultatele pozitive care provin din conceptul islamic cu privire la păcate și care sunt mijloacele prin care acestea pot fi ispășite? Pentru a răspunde la aceste întrebări, dar și la multe altele, scriitorul va aborda subiectul fundamental al păcatelor și iertării 7 6 dintr-o perspectivă analitică.

Aceasta va fi realizată prin compararea creștinismului o religie Divină, care a trecut printrun proces mixt de denaturare, modificare şi falsificare, în timpul căruia au fost introduse multe idei păgâne sierra leone dating site islamul, adevărata religie pe care Allah Preaînaltul a promis să o păzească de orice denaturare sau modificare.

Această comparație va intensifica dezacordul dintre falsitatea moștenită din creștinism și adevărul islamului. Lucrarea de față va analiza următoarele puncte: A. Păcatele și iertarea în creștinism: 1. Păcatele și iertarea în islam: 1. Originea păcatelor în creștinism Conform Vechiului Testament, istoria păcatului omenesc începe cu Adam Pacea fie asupra sa! Lor le-a fost se datorează unui păcat major în islam să mănânce din toți copacii din Grădină, cu excepția Copacului Cunoaşterii Binelui și a Răului.

Însă, un șarpe a convins-o pe Eva să mănânce din acel copac interzis. Eva i-a dat și lui Adam Pacea fie asupra sa! Drept rezultat, ei au devenit muritori, iar Dumnezeu i-a alungat din Eden. Creștinii și evreii susțin că Adam Pacea fie asupra sa! Creștinii pretind că Dumnezeu, crezând că Adam Pacea fie asupra sa! Creștinii cred că păcatul lui Adam Pacea fie asupra sa!

Aceștia cred, de asemenea, că răul a apărut și s-a răspândit în întreaga lume din cauza comportamentului greșit al lui Adam Pacea fie asupra sa!

se datorează unui păcat major în islam

În plus, ei îi atribuie acestui păcat tot felul de conflicte și războaie dintre oameni. Povestea răstignirii a reprezentat întotdeauna o sursă de controverse printre liderii creștini, care, uneori, se acuză reciproc de necredinţă și ateism.

Islamul văzut de Julius Evola

Cel mai influent dintre discipolii creștini a fost Pavel, care, practic, a stabilit doctrinele creștinismului așa cum sunt ele 10 9 cunoscute astăzi, în special pe cele legate de păcatul originar, de păcatele care au urmat și de modalităţile de iertare ale acestora.

Principalele modalităţi de obținere a iertării în creștinism a.

se datorează unui păcat major în islam

Iertarea prin credinţa în conceptul răstignirii Credința în răstignire este punctul central al creștinismului. Conform lui Pavel, răstignirea este principiul fundamental al tuturor credințelor creștine, iar cei care neagă aceasta nu sunt considerați a fi creștini și nu merită Binecuvântările lui Dumnezeu.

Ei nu pot intra în Împărăţia lui Dumnezeu și nu pot aspira la glorie, fiind destinați torturii eterne în Iad, pentru că au fost neascultători față de Isus Hristos Pacea fie asupra sa! Care este conținutul acestui concept? De unde a apărut? Conținutul acestui concept este găsit în unele dintre Epistolele lui Pavel către romani, corinteni și iudei.

El susține că Isus Pacea fie asupra sa! În Epistolele lui către romani, Pavel a scris: De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit ~ Căci înainte de Lege păcatul era în lume.

se datorează unui păcat major în islam

Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Aceștia nu vor intra în Paradis și nu vor primi viața eternă, ci vor sălășlui veşnic în Iad și aceasta deoarece au negat conceptul de purificare. În lumina interpretării lui Pavel cu privire la păcatul lui Adam Pacea fie asupra sa!

Mai mult decât atât, toți cei care neagă conceptul răstignirii și al ispășirii sunt contaminați cu păcatul originar și lipsiți de Mila lui Dumnezeu. Ideile lui Pavel cu privire la ispăşire au avut o influență foarte mare asupra preoților.

se datorează unui păcat major în islam

Unul dintre ei, Hanna Maqar al- Isawi, i-a trimis o scrisoare în secolul al VI-lea hijri lui Abu Ubaid Allah al-khazraji, un învățat andaluz, invitându-l să creadă în creștinism și în conceptul de răstignire pentru a se salva de păcatul moștenit.

Scrisoarea a apărut în cartea lui Abu Ubaid, Între islam și creștinism. Aceasta spunea: Pacea și Mila lui Dumnezeu fie asupra ta! Îl slăvesc pe Dumnezeu, Care ne-a călăuzit în mod corect şi Care ne-a sprijinit cu fiul Său. El și-a extins Mila Sa prin răstignirea lui Isus Hristos, care ne-a mântuit cu sângele lui sacru. Se datorează unui păcat major în islam ne-a salvat de tortura Iadului și a purtat pentru noi păcatul lui Adam.

El şi-a vărsat propriul sânge pentru fericirea întregii omeniri, care a fost purificată de acest păcat, exceptându-i pe cei care nu cred în el.

Păcatele şi iertarea în creștinism şi islam

Dacă vrei să primești Mila lui Dumnezeu și să sălășluiești în Paradis, atunci crede în Dumnezeu și spune: «Isus Hristos este 12 11 fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu Însuşi și Duhul Sfânt, trei divinități într-una singură.

Celebrul teolog occidental, Rodolf Boltman, a spus în cartea sa, Isus : Pavel a preluat această idee de la evreii din Asia Mică, care au trecut la creștinism. Aceștia au fost influențați de filozofia greacă și de mitul Mamei Mărețe, care era foarte răspândit în Grecia acelor timpuri.

Însă se pare că au amestecat doctrinele creștinismului cu religiile lor vechi, care nu au fost abandonate în totalitate. Religia Mamei Măreţe derivă dintr-un mit despre zeița Sabella, care era logodită cu un bărbat numit Attas.

Falling in Love: Permis în Islam?

Ea îl adora, însă el a murit subit, iar ea l-a plâns și a ținut doliu. Natura, inclusiv copacii, râurile și animalele sălbatice i-au împărtășit durerea, iar tristețea a cuprins întregul Univers. Brusc, așa cum spune mai departe mitul, Attas a fost înviat din morți.

Islam la vera religione

El a fost transformat dintr-un om obișnuit cu puteri limitate într-un zeu măreț. Sabella a fost cuprinsă de fericire, iar natura, din nou, i-a împărtășit fericirea. Soarele a răsărit, râurile au ieșit din matcă, iar pământul a devenit din nou verde, plin de vegetație. Oamenii au venit pentru a sărbători ocazia. Devenise un obicei ca această sărbătoare să fie celebrată în fiecare primăvară pentru a-l slăvi pe Attas, care a cucerit moartea și i-a dat viață pământului mort.

În acea zi, ei obișnuiau să aducă ofrande pentru zeul care a cucerit moartea. An după an, călugării îi invitau pe oameni să creadă în acest mit și să aducă ofrande pentru Attas, pentru a se putea elibera de păcatele lor și pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

Nu este surprinzător faptul că Pavel a preluat conceptul răstignirii și al salvării de la evreii din Asia Mică, din moment ce el însuşi era evreu la origini. În tinerețe, el a început să îi persecute 13 12 pe evreii care se converteau la creștinism, deoarece noile lor credințe și comportamentul lor îl ofensau.

se datorează unui păcat major în islam

Însă, într-o zi, în timp ce călătorea spre Damasc, se presupune că s-a întâlnit cu Isus cel Înălţat. Această experiență l-a impresionat atât de tare pe Pavel încât, curând, a devenit și el creștin. Pavel nu a ezitat să împrumute mituri și povești populare și să le introducă în cărțile creștine.

Justificarea lui a fost aceea că dorea să-i încurajeze pe necreștinii păgâni să treacă la creștinism. Ahmed Shalabi, un învățat arab, a comentat acest incident în cartea lui Creștinism, spunând: Universalitatea creștinismului introdusă de Pavel a schimbat istoria acestei religii.

Prin deschiderea largă a ușii pentru site-ul de dating pentru bowlers, Pavel a fost obligat să adopte diverse doctrine astfel încât să stabilească o punte de legătură între religia evreilor și credințele păgâne răspândite în Europa acelor timpuri. Astfel, el a introdus conceptul Trinității și al mântuirii pentru a face față credințelor națiunilor care erau convertite la creștinism.

Check out noastre New Mobile App!!

În multe locuri din Epistolele sale, Pavel a afirmat că doctrinele pe care le-a introdus în creștinism nu i-au fost dictate de către Isus Pacea fie asupra sa! Acest fapt este afirmat şi în Epistolele lui către Galateni, unde a scris: Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească; ~ Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.

Această religie denaturată creată de Pavel este aceeași religie predicată astăzi peste tot sub denumirea de creștinism, iar acest lucru a fost ilustrat de către metro detroit teolog occidental, O.

Davis, în cartea sa Predici de pe munte, unde a scris: 14 13 Adevăratul creștinism nu a existat până când Pavel nu a cunoscut a doua divinitate din cadrul Trinității și s-a unit cu ea. Apoi, el a început să scrie Epistolele sale către mai multe națiuni, predicând creștinismul așa cum l-a primit de la Mântuitor. Așadar, Pavel este considerat a fi adevăratul fondator al creștinismului pe care îl cunoaștem astăzi. Dacă nu ar fi apărut Pavel, creștinismul nu ar fi fost niciodată o religie universală și nu ar fi fost acceptată și urmată de milioane de oameni.

Prin urmare, conceptul răstignirii introdus de Pavel, care l-a transformat într-o obligație pentru adevărații credincioși, este unul străin, care nu a existat în creștinism înainte ca Pavel să îl introducă. Acesta nu are nicio legătură cu adevăratele învățături ale lui Isus, fiul Mariei Pacea fie asupra lor!

Astfel, întreaga idee este respinsă în totalitate. Mai mult decât atât, Pavel nu a făcut referire la sursele de la care a preluat informațiile despre Isus Pacea fie asupra sa! În schimb, el a recunoscut că învățăturile lui Isus Pacea fie asupra sa! Aceasta anulează ceea ce pretinde, din moment ce comunicarea sa directă cu sursa de bază s-a pierdut.

Poveștile sale nu sunt altceva decât o colecție de mituri cum să prăbușești serverul de potrivire de viziuni, care nu au la bază dovezi documentate. Iertarea prin monahism viaţa monahală Monahismul din creștinism derivă din credința conform căreia păcatul lui Adam Pacea fie asupra sa!

Această idee a fost moștenită de creștini de la filozofii greci, și în special de la Platon, care a scris despre dihotomia sufletului și a trupului. Acesta considera corpul ca fiind o închisoare a sufletului, care se străduieşte tot timpul să ajungă la originea lui supremă, deoarece el era parte din Dumnezeu, după care a fost separat de El și încarnat într-o creatură vie.

De aceea, sufletul se află într-o luptă constantă cu trupul, care îi împiedică ascensiunea către originile sale, spre a se uni cu El.

se datorează unui păcat major în islam